Het aanvankelijke boorgat noemt men een proefgat of pilot hole. De diameter van het gat wordt vergroot met behulp van een ruimer. Afhankelijk van het gewenste eindresultaat kan de diameter van het boorgat in meerdere stappen vergroot worden door ruimers te gebruiken met steeds grotere diameters. Vervolgens wordt de pijpleiding door het boorgat heen getrokken.

Barrelruimer en flycutter D-geo pipeline
Barrelruimer en flycutter

Eigenschappen van Horizontal Directional Drilling

 • Geavanceerde invoer van de grondwaterdrukverdeling.
 • Gedraineerd en ongedraineerd gedrag van grondlagen.
 • Grafische output van berekende boorvloeistofdrukken.
 • Bibliotheek met staal en polyethyleen pijpleidingen.
 • Standaard berekeningsschema voor gebundelde pijpleidingen.
 • Berekening van verzakking van de grondlagen onder de pijpleiding.
 • Standaard pijpspanningsanalyse.

Boorvloeistofdrukken

De minimale vereiste boorvloeistofdruk is de druk die nodig is voor een effectieve terugkomende stroming, die in staat is om versneden grond naar het maaiveld te verplaatsen. De bovenste limiet van de maximale toegestane boorvloeistofdruk geeft de druk weer waarbij opbarsten waarschijnlijk zal worden voorkomen. De onderste limiet geeft de druk weer waarbij breuken rond het boorgat worden verwacht.

Zowel de minimum als maximum boorvloeistofdruk zijn afhankelijk van diepte en grondeigenschappen. De boorvloeistofdruk kan daarom berekend worden langs het gehele boorgat en gevisualiseerd worden in een grafiek met zowel de bovenste als de onderste limiet. Boorvloeistofdrukken zijn berekend voor alle installatiestadia (pilot, ruimen en terugtrekken).

grafiek met boorvloeistofdrukken d-geo pipeline
grafiek met boorvloeistofdrukken

Pijpleidingmaterialen

D-Geo Pipeline is geschikt voor pijpleidingen, gemaakt van verschillende materialen. Voor staal en polyethyleen is een database met het materiaaldata beschikbaar. De database laat een snelle herberekening voor alternatieve materiaalsoorten en afmetingen toe.

Terugtrekkracht berekening

D-Geo Pipeline berekent de trekkracht op de pijpleiding dat vereist is om de pijpleiding in het voorgeruimde boorgat te trekken. De terugtrekkracht is gebaseerd op het drijfvermogen en de grond-pijpleiding interactie in de bochten van het boortracé.

Standaard pijpleidingspanninganalyses-rapport

D-Geo Pipeline berekent de spanningen in de pijpleiding tijdens de installatiestadia in zowel de axiale en tangentiële richting. In een uitgebreid rapport wordt een spanningsverificatie gegeven voor elk gebruikt pijpleidingmateriaal. De berekende spanningen zijn vergeleken met de toegestane spanningen volgens de Nederlandse pijpleidingcode (NEN 3650). Het pijpleidingspanningsrapport bevat:

 • gebruikte input data
 • berekende axiale en tangentiële spanning voor alle stadia
 • verificatie van de pijpspanningen
 • controle op pijpleidingbuiging
 • controle op implosie bij polyethylene pijpleidingen.

Deze pagina delen.