Software- en dataproducten

Op deze pagina vind je een overzicht van onze software- en dataproducten.

Filters

 • Geotechniek en waterkeringen
 • Hydrodynamica en morfologie
 • Hydrologie
 • Waterkwaliteit en Ecologie
 • Operationele systemen
57 producten gevonden
 1. MWELL - FAQ en Known Issues

  Op deze pagina kun je alle known issues en veelgestelde vragen vinden over MWell.
 2. MWell

  MWell is een analytisch rekenmodel om de tijdsafhankelijke effecten van een bronbemaling te kunnen analyseren. In het 3-dimensionale veld kunnen in MWell bronnen en putten op verschillende diepten worden geplaatst, waarbij het filter over de volledige hoogte van de zandlaag aanwezig is. Door de mogelijkheid van het aan- en uitzetten van putten is…
 3. Online Geotechnische Software

  Alle populaire Geotechnische software producten van Deltares zijn beschikbaar voor gebruik via het internet (Software as a Service (SaaS)). Daarvoor is alleen een internetverbinding en een abonnement nodig. De kosten zijn op basis van het daadwerkelijke gebruik plus abonnement (op kwartaalbasis).
 4. Probabilistic Toolkit (PTK)

  De Probabilistic Toolkit analyseert het effect van onzekerheden op elk model. Deze modellen kunnen Python scripts, geotechnische of hydrodynamische Deltares modellen of niet-Deltares modellen zijn.
 5. RTC-Tools

  RTC-Tools is een open-source toolbox voor de sturing en optimalisatie van controleerbare natuurlijke systemen met specifieke aandacht voor planning voor conflicterende doelen onder onzekere toekomstverwachtingen.
 6. SOBEK Suite

  Wereldwijd is er een toenemende behoefte aan integrale wateroplossingen. We moeten ons beschermen tegen te veel water om veilig in deltagebieden en stroomgebieden leven. Onze watersystemen moeten ook schoon en duurzaam zijn. Om waterschappen, adviesbureaus, onderzoeksinstituten en universiteiten over de hele wereld te ondersteunen biedt Deltares…
 7. Software Sales en Support teams

  Voor vragen over het aanschaffen van de software kun je contact opnemen met ons Sales Service team. Heb je software-technische vragen, dan helpt ons Support team je graag.
 8. WANDA

  Wij zijn van mening dat een grondig begrip van het hydrodynamische gedrag in een pijpleidingsysteem essentieel is om een goedkoop, veilig en betrouwbaar systeem te garanderen. Met WANDA helpen we onze klanten gedurende de volledige levenscyclus van hun leidingsysteem, van de eerste schematische diagrammen tot de prestatie-evaluatie na tientallen…
 9. WANDA - demo/afbeeldingen

  Op deze pagina vind je screenshots van de WANDA software.
 10. WebPlume

  De saneringsdoelstelling die met het bevoegde gezag wordt afgesproken, moet toetsbaar en haalbaar zijn. In ROSA II (*) wordt voorgesteld om de saneringsdoelstelling op te bouwen uit: 1) Eisen ten aanzien van onacceptabele risico’s, van geschiktheid voor bepaalde functies of van een overeengekomen pluimgedrag (bijvoorbeeld stabiele eindsituatie en…
 11. XBeach

  Deltares heeft samen met IHE Delft Institute for Water Education en de TU Delft het numerieke model XBeach ontwikkeld (open-source en freeware). Het model wordt gebruikt voor het berekenen van de litorale hydrodynamica en de morfodynamische reactie tijdens stormperioden, zoals erosie van duinen, overspoeling, en uitschuring rond gebouwen.
 12. iMOD

  iMOD is een zeer handige Grafische User Interface + snelle Deltares-versie van MODFLOW, met snelle, flexibele en consistente sub-domein grondwater modelleringstechnieken. iMOD faciliteert het modelleren van zeer grote, hoog-resolutie MODFLOW-modellen en het interactief geo-modelleren van de ondergrond.