Bij overheden is die taak belegd bij hydrologische diensten die voortdurend waterstanden aan kusten en op rivieren monitoren en daarvoor verwachtingen voor de komende uren, dagen of weken uitgeven. Zulke diensten maken sterk gebruik van data en modellen, van IT-infrastructuur en van inhoudelijke expertise. Deltares is een belangrijke leverancier van dergelijke producten en diensten en levert aan overheden overal ter wereld. Op die manier dragen we dírect bij aan de veiligheid in gebieden die blootstaan aan overstromingsrisico.

Daarnaast draagt Deltares ook bij aan de economische activiteit van de Nederlandse watersector: veel van onze kennis en software wordt door advies- en ingenieursbureaus toegepast in de opdrachten die zij voor derden uitvoeren.

Beslissen in onzekerheid

Het onderhouden van onze expertise en onze software vraagt om voortdurende ontwikkelingen en investeringen. Deze investeringen hebben vaak een lange-termijnkarakter. We zijn daarom gedwongen om besluiten te nemen die rekening moeten houden met een onzekere toekomst. Deze onzekerheid kan niet worden weggenomen maar wél worden verkleind door het maken van toekomstverwachtingen (toevalligerwijze ook onze expertise!).

Voor onze eigen investeringsbeslissingen zouden we graag een beeld hebben van onze wereld in, zeg, 2025. We weten dat het schier onmogelijk is om een accurate voorspelling te maken van hoe de wereld er dan uit zal zien. Echter, het is wel mogelijk om een set van scenario’s te maken die elk een plausibele toekomst beschrijven. We kunnen dan onze investeringen toetsen op elk van de scenario’s – en de investeringsbesluiten daarmee robuuster maken.

Dergelijke analyses worden wel vaker gedaan. Bekende voorbeelden zijn strategievorming bij Shell en klimaatadaptatie.

Vijf scenario’s

Bij Deltares hebben we een dergelijke toekomstverkenning gedaan voor de discipline van real-time forecasting. De verkenning is begeleid door Hans Stavleu die dat, voor anderen, vaker heeft gedaan. De eerste stap bestond uit een brainstormsessie met een groot aantal deelnemers met gevarieerde achtergrond.

Tijdens die sessie zijn huidige ontwikkelingen en trends geïdentificeerd en geëxtrapoleerd. Deze zijn vervolgens gebruikt als input voor de scenarioschrijvers die, in vijf aaneengesloten dagen, elk één scenario hebben uitgewerkt. Het schrijversteam bestond uit Micha Werner, Femke Schasfoort, Robert Mureau, Marc Philippart en Jan Verkade.

scenario's

Allereerst hebben we besloten welke scenario’s we zouden gaan schrijven. Op basis van een matrix met een overheids-as en een technologie-as zijn 9 mogelijke scenario’s geïdentificeerd. Vijf daarvan zijn uitgewerkt:

  • Zorgzame overheid
  • Regulerende Facilitator
  • Google Forecasts
  • Start-up maatschappij
  • De Slotgracht

Met de scenario’s hebben we een fantastisch hulpmiddel om onze eigen strategische plannen robuuster te maken.

Deze pagina delen.