De nieuwe classificatie, risico analyse en klimaat adaptatie richtlijn bouwt voort op de Coastal Hazard Wheel methodologie, een generiek raamwerk voor kustbeheer. De Coastal Hazard Wheel applicatie is een gratis webapplicatie. De applicatie maakt gebruik van de meest recente globale datasets, die afkomstig zijn van remote sensing of die het resultaat zijn van globale modelstudies. Met geavanceerde IT-modules is de kustlijn van de gehele wereld geclassificeerd tot een kustmilieu, waaraan een inschatting is gekoppeld op bepaalde risico’s, waaronder overstroming en zoutwater indringing. Deze applicatie verbetert de mogelijkheden tot gecoördineerde acties met betrekking tot klimaatadaptatie op lokale, regionale en nationale schaal.

De FAO en het Coastal Hazard Wheel initiatief (waar Deltares deel van uitmaakt) werken samen om het nieuwe wereldwijde kustclassificatiesysteem te testen en verder te ontwikkelen. Daarmee ondersteunen wij FAO om SIDS en de kustlanden bij hun inspanningen om gezonde kustecosystemen en veerkrachtige gemeenschappen aan kusten te realiseren.

De Coastal Hazard Wheel App is ontwikkeld door Deltares in nauwe samenwerking met het Coastal Hazard Wheel initiatief.

Deze pagina delen.