Watergelijkheid in de samenleving

Met de informatie uit de Global Water Watch kan het water in de samenleving beter in evenwicht worden gebracht en kunnen overstromingen en droogtes die veroorzaakt worden door klimaatverandering, beter worden beheerst. Om dit evenwicht te helpen bereiken, zal de Global Water Watch openbare informatie verstrekken over beschikbare zoetwatervoorraden.

Het platform zal gebruik maken van AI-algoritmen die aardobservatiegegevens vertalen naar relevante waterinformatie. Deze data worden gekoppeld aan beschikbare lokale metingen.

Google.org Impact Challenge on Climate

De financiële steun voor de ontwikkeling van de app komt vanuit de ‘Google.org Impact Challenge on Climate’, waar Deltares succesvol aan heeft bijgedragen.

"We hebben een overweldigend aantal aanmeldingen ontvangen voor de Google.org Impact Challenge on Climate, en wij en de deskundige jury waren overtuigd door de aanpak van Deltares. We zijn verheugd over hoe Deltares technologie inzet om uitdagingen zoals klimaatverandering aan te pakken en hoe dit kan helpen aan een groenere en veerkrachtigere toekomst ", aldus Rowan Barnett, hoofd van Google.org voor EMEA en APAC.

Kunstmatige intelligentie

Deltares en de partners WRI en WWF gaan AI gebruiken om bestaande wateren in kaart te brengen en te classificeren, en om die vervolgens bijna real-time ter beschikking te stellen. Watergegevens die rechtstreeks zijn afgeleid van satellietbeelden zonder de juiste interpretatie zijn ontoereikend voor besluitvormers, die te maken hebben met vragen als 'Hoeveel water wordt er in mijn reservoir opgeslagen?', 'Hebben we dit jaar genoeg water om gewassen te irrigeren?', 'Hoe gaat het kunnen watervoorraden goed worden beheerd? ”.

Het Global Water Watch-platform genereert de benodigde waterinformatie. Gennadii Donchyts (hoofdonderzoeker Deltares): "We zullen satellietgegevens, machine learning en cloud computing gebruiken om gedetailleerde en bijna real-time waterinformatie te verstrekken om duurzaam watergebruik en het beheer van extremen te garanderen. Zo komt er transparantie tussen oeverstaten, over sectoren heen en voor alle groepen in de samenleving, met een grotere gelijkheid tot gevolg. "

Partners

Deltares zal zich gaan richten op remote sensing en het ontwikkelen van machine learning-algoritmen. De rol van WRI in dit project is om de eisen van de gebruikers in kaart te brengen en pilots te ontwikkelen. WWF zal de vertaalslag maken naar belanghebbenden en zal de dialoog faciliteren binnen lokale gemeenschappen, die er gebruik van kunnen maken.

Google.org is de filantropische tak van Google. Hun doel is om enkele van de grootste uitdagingen van de mensheid op te lossen - door financiering, innovatie en technische expertise te combineren om achtergestelde gemeenschappen te ondersteunen en iedereen kansen te bieden.

Over de Google.org Impact Challenge on Climate

De Google.org Impact Challenge on Climate stelt € 10 miljoen beschikbaar om gedurfde ideeën te financieren die erop gericht zijn technologie te gebruiken om de vooruitgang van Europa naar een groenere, veerkrachtiger toekomst te versnellen. Geselecteerde organisaties kunnen tot € 2 miljoen aan financiering ontvangen en mogelijk aangepaste ondersteuning na de subsidie ​​van de Google for Startups Accelerator om hun ideeën tot leven te brengen.

Deze pagina delen.