Vandaag op Wereld Waterdag start het VN grondwaterjaar. Dit jaar is het thema Making The Invisible Visible oftewel ‘maak het (onzichtbare) grondwater zichtbaar’. Met nieuw ontwikkelde prognoses gebaseerd op het Landelijk Hydrologisch Model maken we vooruitzichten voor het grondwater voor heel Nederland zichtbaar. Dit is van belang voor de landbouw, natuurorganisaties, de drinkwatersector en waterbeheerders om tijdig te kunnen anticiperen op droogte.

Ondanks natte winter, droge start groeiseizoen in 2022

De winter van 2021/2022 was erg nat. Afgezien van enkele hoger gelegen zandgebieden in het zuiden en oosten van Nederland, waren de grondwaterstanden hersteld van eerdere droge perioden. Sinds eind februari is echter nauwelijks regen gevallen. We zien de grondwaterstanden nu weer scherp dalen (bronnen: Online Waterberichtgeving | Rijkswaterstaat (rws.nl), Droogteportaal)

De verwachting is dat er in ieder geval tot eind maart geen neerslag valt. De grondwaterprognoses laten zien dat het groeiseizoen daardoor in grote delen van Nederland start met relatief lage grondwaterstanden. Ook laten de grondwaterprognoses zien dat een sterke toename van de neerslag in april nodig is om de grondwaterstanden weer op een wenselijk peil te krijgen.

droge zomer grondwaterprognoses nederland
Grondwaterprognoses van Nederland voor begin april (boven) en begin juni (onder) voor een droog scenario (links) en een scenario met gemiddelde neerslag en verdamping (rechts). Grondwaterstanden zijn uitgedrukt als het verschil in meters ten opzichte van het langjarig gemiddelde. De grondwaterstanden zijn gebaseerd op berekeningen met het Landelijk Hydrologisch Model, uitgevoerd op 20 maart 2022.

De figuur illustreert de grondwaterprognoses voor ruimtelijke droogtescenario’s met een respectievelijk hoog en gemiddeld neerslagtekort. Daarnaast wordt een wekelijkse grondwaterprognose gemaakt voor een nat scenario (neerslagoverschot)

Nationale droogteprognoses worden wekelijks beschikbaar

Vanaf begin april worden de grondwaterprognoses wekelijks geactualiseerd en komen beschikbaar in een interactieve viewer waardoor ze voor alle gebruikers in te zien zijn.

Het grondwatersysteem, al is het onzichtbaar, speelt hierin een cruciale rol.

Deze pagina delen.