Vandaag begint officieel de SIWI World Water Week. Sinds 1991 is dit dé toonaangevende bijeenkomst op het gebied van mondiale water issues met een groot aantal bezoekers van over de hele wereld. Water staat centraal in alle sessies. Deelnemers zullen de uitdagingen op het gebied van water bekijken vanuit verschillende perspectieven; van voedselzekerheid en gezondheid tot landbouw, technologie, biodiversiteit, en de klimaatcrisis. Voor het eerst zal de 2022 editie zowel online als on-site worden gehouden. Het hybride formaat betekent dat nog meer deelnemers mee kunnen discussiëren over het thema van dit jaar: Seeing the Unseen: The Value of Water. Deltares zal de hele week aanwezig zijn, zowel online als in Stockholm. Onze experts zullen de sessies voorzitten, er aan bijdragen en bijwonen.

Droogte is veel in het nieuws en vormt een grote uitdaging voor klimaatdeskundigen en regeringen in zowel Europa evenals vele andere delen van de wereld. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor zowel de natuur als de samenleving. Weerbaarheid en droogte zullen belangrijke thema’s zijn voor Deltares tijdens de SIWI World Water Week. Onze experts delen kennis over de manier waarop de risico’s en uitdagingen van droogte kunnen worden aangepakt en hoe mitigatie en weerbaarheid kunnen worden verbeterd. Ze zullen deze uitdagingen vanuit verschillende invalshoeken bekijken, waaronder het maatschappelijke en overheidsperspectief maar ook de geografische belangen en het gebruik van nature-based solutions. De sessies richten zich op verschillende onderwerpen, waaronder:

  • Hoe inspraakprocessen en de Water-Energie-Food (WEF) security Nexus in sub-Saharaans Afrika lokale gemeenschappen kunnen helpen om hun klimaatbestendigheid en veiligheidssituatie te verbeteren.
  • Hoe we het potentieel van nature-based solutions beter kunnen bepleiten en ervoor kunnen zorgen dat ze klaar zijn voor grootschalige implementatie, zodat de gevolgen van droogte kunnen worden beperkt.
  • Hoe droogte kan worden bestreden in een tijd van klimaatverandering, aangezien de veranderende frequentie en ernst van droogte. Hierdoor ontstaan er grensoverschrijdende, sector-overschrijdende en institutionele uitdagingen.
  • Hoe duurzaam grondwaterbeheer een kans kan bieden voor klimaatadaptatie, het verbeteren van de gezondheid van ecosystemen en voedselzekerheid.
  • Hoe digital twins en technologie kunnen worden ingezet om het waterbeheer en de samenwerking te verbeteren en zo te helpen bij het nemen van beslissingen en het oplossen van problemen.

Deze pagina delen.