Natuurbrand

De brandgevoeligheidskaarten zijn sinds kort opgenomen in de Klimaateffectatlas. Gemeenten kunnen hiermee een betere inschatting maken waar de kans op natuurbranden groot is en hoe ze te voorkomen. Dit is een eerste stap om Nederlandse natuurgebieden en hun omgeving brandveiliger te maken.

Bij droogte meer risico op ontbranding

De oorzaak van natuurbranden is meestal menselijk handelen. Een weggegooide nog brandende sigaret, of vonken uit een vuurkorf of barbecue. Als het lange tijd droog is lopen we steeds meer risico op ontbranding. Vanwege de klimaatverandering verwachten we dat langere periodes van droogte vaker voorkomen.

Waarom zijn de kaarten belangrijk ?

Margreet van Marle, onderzoeker wildfires and climate resilience zegt: “We zien op de kaarten dat met name de locaties die nu al brandgevoelig zijn zoals de Veluwe of kustgebieden ook in de toekomst risico lopen. Maar ook grote delen van Nederland die nu weinig tot niet gevoelig zijn worden in de toekomst brandgevoeliger. En dat baart zorgen want in een drukbevolkt land als Nederland betekent een natuurbrand al gauw schade en ontwrichting. Denk bijvoorbeeld aan de brand in de Peel afgelopen jaar waar bewoners geëvacueerd moesten worden en snelwegen afgezet vanwege de rook. Het is daarom belangrijk dat Nederland zich beter voorbereidt op natuurbranden”.

Een hogere brandgevoeligheid zegt overigens niet meteen iets over de duur of intensiteit van een brand. Het gaat hier om de impact van een brand: zijn er vitale of kwetsbare objecten in de buurt, hoe goed is de brand te bestrijden, hoe lang en hevig kan de brand woeden door brandbaar materiaal en weersomstandigheden.

Kaarten gemaakt met innovatieve methode

Natuurbranden zijn moeilijk te modelleren en in Nederland bestaat niet de informatie zoals deze voor overstromingen wel bestaat (kaarten met herhalingstijden en intensiteiten). Daarom is voor het maken van de kaarten tot 2050 gebruik gemaakt van de RI2DE methodiek die is ontwikkeld door Deltares. Met deze methode kunnen voor dit type moeilijk te modelleren bedreigingen toch gevoeligheidskaarten worden gemaakt door het combineren van verschillende databronnen. In samenwerking met WEnR en met de input van IFV werd de brandgevoeligheidskaart opgezet en gevalideerd met data van ongeveer 1.000 geregistreerde natuurbranden tussen 2017 en 2020.

De animatie is gemaakt op basis van satelliet beelden van de brand bij de Deurnse Peel
De animatie is gemaakt op basis van satelliet beelden van de brand bij de Deurnse Peel

De animatie is gemaakt op basis van satelliet beelden van de brand bij de Deurnse Peel

Waarbij helpt de Klimaateffectatlas nog meer

De Klimaateffectatlas helpt je om een eerste indruk te krijgen van de gevolgen van klimaatverandering voor je eigen gebied. De atlas bestaat uit een viewer en kaartverhalen en brengt overstromingen, droogte, hitte en wateroverlast in beeld.

Deze pagina delen.