Het International Panel on Deltas, Coastal Areas, and Islands (IPDC) is officieel van start gegaan op de VN-Waterconferentie 2023. Het IPDC is een uniek partnerschap dat regeringen, financiële instellingen, wetenschappelijke deskundigen en personen uit de praktijk van uit de hele wereld samenbrengt. Tijdens het evenement spraken ministers en vertegenwoordigers van 12 landen en internationale financiële instellingen hun steun uit voor het IPDC en benadrukten zij de noodzaak van maatregelen voor klimaatadaptatie. Het IPDC is een initiatief van de Nederlandse regering en wordt ondersteund door Deltares, het Global Center on Adaptation en de Delta Alliance.

Het IPDC is een uniek partnerschap dat regeringen, financiële instellingen, wetenschappelijke deskundigen en personen uit de praktijk uit de hele wereld samenbrengt om de betrokkenheid te vergroten en de klimaataanpassingsmaatregelen op lokaal niveau te versnellen. Het IPDC zal de politieke bereidheid mobiliseren, investeringen versnellen, kennisoverdracht tussen deskundigen aanmoedigen en capaciteit opbouwen voor mensen uit de praktijk om sneller actie op het terrein te ondernemen. Op die manier zal het IPDC de verbintenissen in het kader van de Wateractieagenda ondersteunen.

Tijdens de ceremonie benadrukten ministers en hooggeplaatste vertegenwoordigers van 12 landen en vertegenwoordigers van internationale financiële instellingen de dringende noodzaak om klimaataanpassingsmaatregelen te nemen om de delta’s, kustgebieden en eilanden in de hele wereld te beschermen.

Het IPDC is een initiatief van de Nederlandse overheid onder leiding van de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers. Het wordt ondersteund door, het Global Center on Adaptation en de Delta Alliance en kennisinstituut Deltares

In zijn toespraak tijdens de VN-Waterconferentie 2023 zei minister Harbers:

‘Geen enkel land of eiland kan dit alleen. En dat hoeft ook niet. We kunnen van elkaar leren, elkaar versterken en kennis, oplossingen en financiering met elkaar delen. Dat is waar het IPDC om draait. Van gedeelde wereldwijde kennis naar lokale actie!

Annemieke Nijhoff, algemeen directeur bij Deltares, zei:

”Het is duidelijk dat we de klimaatmaatregelen moeten versnellen. Deze urgentie is nog eens onderstreept door de scherpe waarschuwing van het IPCC eerder deze week dat de huidige aanpassings- en mitigatie-inspanningen onvoldoende zijn. Nergens is klimaatactie urgenter dan in delta’s, kustgebieden en eilanden. Het IPDC heeft een ongelooflijk potentieel, maar we kunnen het niet alleen. We roepen iedereen die een verschil kan maken op om zich bij ons aan te sluiten.

Patrick Verkooijen, CEO van het Global Center on Adaptation, zei:

“De beste oplossingen om deze crisis aan te pakken zullen komen van de uitwisseling van ideeën en best practices, en door gemeenschappen te betrekken die rechtstreeks gevaar lopen door de stijgende zeeën. Het IPDC heeft een sleutelrol te vervullen om ervoor te zorgen dat deze inspanningen worden onderbouwd met een lokaal inzicht in de gevolgen van klimaatverandering, voorspelbare budgetten en bestuursmechanismen die adaptieve planning en effectieve coördinatie tussen alle belanghebbenden mogelijk maken.

Kim van Nieuwaal, directeur van de Delta Alliantie, zei:

‘Delta’s, kustgebieden en eilanden zijn ‘s werelds snelkookpannen voor klimaatadaptatie. De ongekende uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd, zorgen ervoor dat het speelveld wordt gelijkgetrokken en dat wereldwijde partnerschappen nieuw leven wordt ingeblazen. Het IPDC zal baanbrekend zijn in de manier waarop we informatie uitwisselen, samen leren, oplossingen en actieplannen ontwikkelen en besluiten nemen.’

De eerste resultaten van het IPDC zullen worden gepresenteerd tijdens de eerste IPDC-conferentie, dat in maart 2024 in Nederland zal plaatsvinden.

Deze pagina delen.