Meerdere maatregelen zijn beschikbaar voor het beperken van klimaatverandering (mitigatie) en voor het aanpassen aan klimaatverandering (adaptatie). Deze maatregelen hebben doorgaans verschillende baten, aldus het IPCC-rapport. Het huidige tempo en de schaal van adaptatie en mitigatie zijn onvoldoende om de gevolgen van klimaatverandering voldoende te verminderen. Een versnelling van mitigatie en aanpassing kan de impact verminderen. Uitstel leidt tot meer emissies, een toename van de klimaatgevolgen en een groter risico op ‘stranded assets’.

Keuzes die we nu maken bepalen de toekomst. Met ieder beetje opwarming nemen de gevolgen toe en nemen de mogelijkheden voor aanpassen af. Voor sommige ecosystemen en op sommige plekken zijn grenzen voor adaptatie al bereikt (bijvoorbeeld in sommige tropische, pool-, berg- en kustgebieden). Het tijdelijk overschrijden van 1.5C leidt tot sommige onomkeerbare gevolgen.

Klimaatverandering leidt tot een toename van weerextremen, zoals meerjarige droogte en extreme neerslag. We zien al de gevolgen daarvan, en zullen - naast het urgent beperken van klimaatverandering, ons ook moeten aanpassen.

Bart van den Hurk (klimaatexpert Deltares en IPCC-auteur)


Water speelt een belangrijke rol in klimaatgevolgen en maatregelen. Herstel en bescherming van natuurlijke wetland en rivieren, waterberging en ruimtelijke planning (zoals niet-bouwen zones), kunnen overstromingsrisico’s reduceren. Waarschuwingssystemen en dijken hebben gevolgen al gereduceerd. Integraal waterbeheer kan helpen voldoende zoetwater beschikbaar te hebben voor iedereen. Het combineren van natuurlijke en infrastructurele maatregelen kan adaptatiekosten reduceren en bijdragen aan waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Met het beschermen en herstellen van ‘blue-carbon’ ecosystemen, zoals mangroven en veengebieden kunnen emissies van broeikasgassen gereduceerd worden en de opname en opslag gestimuleerd worden. Met een toenemende klimaatverandering kunnen grenzen echter worden bereikt.

De wetenschap is duidelijk: er zijn maatregelen om klimaatgevolgen te beperken. We moeten nu versneld inzetten op robuuste en flexibele maatregelen die rekening houden met de lange termijn om verkeerde investeringen te voorkomen.

Marjolijn Haasnoot (onderzoeker klimaat en water bij Deltares en IPCC-auteur)

De volgende Deltares wetenschappers werkten mee aan het zesde assessment van het IPCC:

Roshanka Ranasinghe (coördinerend hoofdauteur voor WG-I)
Bart van den Hurk (hoofdauteur voor WG-I)
Johan Reyns (bijdragend auteur voor WG-I)
Marjolijn Haasnoot (hoofdauteur voor WG-II, bijdragend auteur voor het synthesis rapport)
Sadie McEvoy (hoofdstuk wetenschapper en bijdragend auteur voor WG-II)
Gundula Winter (bijdragend auteur voor WG-II en voor het synthesis rapport)

Deze pagina delen.