Over JCAR ATRACE

Het JCAR ATRACE programma (Joint Cooperation programme on Applied scientific Research to Accelerate Transboundary Regional Adaptation to Climate Extremes) is een samenwerking tussen gerenommeerde kennisinstituten uit Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.

Doel van het samenwerkingsprogramma is het verbeteren van de samenwerking op het gebied van overstromings- en droogtebeheer en onderzoek. Door de gemeenschappelijke kennisbasis over extreme overstromingen en droogtes voor regionale wateren samen te verstevigen en beschikbaar te stellen, kunnen regionale overheden zich beter voorbereiden op de gevolgen van extreem weer in de Benelux regio en de buurlanden Duitsland en Frankrijk.

Mark Harbers, Minister van Infrastructuur en Waterstaat: '"De overstromingen in 2021 staan ons allemaal nog helder voor de geest. Het veranderende klimaat maakt dat dit soort extreme buien vaker gaan voorkomen. Ik vind het enorm belangrijk dat we ons daartegen wapenen. Aangezien water niet stopt aan de grens, zijn dit soort samenwerkingen extra belangrijk. Door met elkaar samen te werken, kunnen we onze kennis en plannen voor meer waterveiligheid samenbrengen. Goed dat we daarmee aan de slag gaan, samen met kennisinstituut Deltares."

Door met elkaar samen te werken, kunnen we onze kennis en plannen voor meer waterveiligheid samenbrengen. Goed dat we daarmee aan de slag gaan, samen met kennisinstituut Deltares."

Mark Harbers, Nederlandse Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Coördinatie Deltares

Het samenwerkingsprogramma wordt gecoördineerd door Deltares. Naast Deltares doen 8 andere kennisinstituten uit Nederland, België, Luxemburg en Duitsland mee, waaronder de TU Delft, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Twente, KU Leuven, Liège Université, Luxemburg Institute of Science and Technology, GFZ Potsdam en RWTH Aachen.

Langetermijn-partnerschappen tussen deze kennisinstellingen worden bevorderd om de gemeenschappelijke kennisbasis te vergroten en zo overstromings- en droogtestrategieën te onderbouwen.

Annemieke Nijhof, Directeur Deltares: “Deltares kijkt er naar uit om samen met onze kennispartners bij te dragen aan de benodigde versnelling van adaptatie aan klimaatverandering. Zo zijn wij op de lange termijn voorbereid voor de gevolgen van extreem nat of droog weer. Het JCAR ATRACE programma is een hoopvolle stap om onze regio’s weerbaarder maken. Zo kunnen we ook maatschappelijke ontwrichting en slachtoffers in de toekomst zo goed mogelijk voorkomen.”

Het JCAR ATRACE programma is een mooie hoopvolle stap zodat onze grensregio’s weerbaarder maken. Zo kunnen we ook maatschappelijke ontwrichting en slachtoffers in de toekomst zo goed mogelijk voorkomen.

Annemieke Nijhof, Directeur Deltares

De eerste gemeenschappelijke studies van het programma zullen begin in 2024 worden gepubliceerd.

Deze pagina delen.