nasa earth
Bron: NASA

Ook al behoren ze tot ’s werelds meest destructieve weerfenomenen, tropische cyclonen zijn echter relatief zeldzaam. Per jaar vormen er ongeveer 80-100 cyclonen wereldwijd, waarvan de meeste nooit aan land komen. Daarnaast zijn mondiale historische datasets beperkt tot ongeveer 30-100 jaar. Deze dataschaarste maakt het modelleren van tropische cyclonen lastig, wat het uitvoeren van lokale risicoberekeningen verder vermoeilijkt.

Oplossing

Hiervoor is nu een oplossing bedacht. Een internationale groep wetenschappers (onder andere Deltares en VU, hoofdauteur Nadia Bloemendaal) heeft een nieuwe methode ontwikkeld om historische data te combineren met mondiale klimaatmodellen om zo duizenden jaren aan “synthetische tropische cyclonen” te genereren.

Hoge resolutie

Met behulp van deze gesimuleerde tropische cyclonen, die gelijke karakteristieken vertonen als echte cyclonen, konden de onderzoekers het voorkomen en gedrag van tropische cyclonen in de nabije toekomst analyseren. Daarnaast is het nu ook mogelijk om tropische cyclonen te bestuderen in gebieden waar ze nu nauwelijks voorkomen. Deze resultaten werden op de mondiale schaal en op een zeer hoge resolutie van 10 km verkregen. Hun analyse liet zien dat de frequentie van de meest intense tropische cyclonen (categorie 3 of hoger), in de meeste gebieden toe zal nemen door klimaatverandering, terwijl zwakkere tropische cyclonen en stormen minder frequent zullen voorkomen. Uitzondering hierop was de Golf van Bengalen, waar de frequentie van sterke cyclonen juist afnam.

Sanne Muis (Deltares / co-auteur): “Met een statistisch model, in combinatie met data van hoog-resolutie klimaatmodellen, hebben we gekeken naar hoe de frequentie van de meeste extreme tropische cyclonen zal veranderen door klimaatverandering. Door de opwarming van de aarde zal voor groot aantal gebieden de kans op de sterkte cyclonen meer dan verdubbelen tegen 2050. Als gevolg daarvan zullen tropische gebieden die al kwetsbaar zijn voor klimaatverandering vanwege zeespiegelstijging mogelijk ook te maken met meer intense tropische cyclonen/orkanen, wat kan zorgen voor verdere toename van de risico’s van weersextremen en overstromingen.”

Ontwikkelingslanden lopen gevaar

Het zijn voornamelijk ontwikkelingslanden die het meest gevaar lopen voor tropische cyclonen onder klimaatverandering. Landen waar tropische cyclonen nu relatief zeldzaam zijn, lopen meer risico in de toekomst, waaronder Cambodja, Laos, Mozambique en veel eilanden in de Stille Oceaan, zoals de Solomoneilanden en Tonga. De verwachting is daarnaast dat Azië de grootste toename aan blootgestelde mensen zal zien, waar miljoenen mensen extra worden blootgesteld aan tropische cyclonen in landen als China, Japan, Zuid-Korea en Vietnam.

Dit onderzoek kan overheden en organisaties helpen om betere risicoschattingen van tropische cyclonen te maken. Hiermee kunnen risico mitigatiestrategieën ontwikkeld worden, om zo de impact en het leed veroorzaakt door tropische cyclonen te reduceren.


Deze pagina delen.