De NAE richt zich op het bevorderen van een innovatieklimaat dat maatschappelijke en economische waarde genereert door engineering-gebaseerde oplossingen te bieden. Met de benoeming van de 62 leden gaat NAE daadwerkelijk van start. Onder de leden bevinden zich experts uit kennisinstellingen, bedrijven en startende ondernemingen. Ze zijn actief in verschillende sectoren, waaronder High Tech Systemen en Materialen, ICT, Gezondheidszorg, Energie, Waterbeheer en Voedsel.

De leden gaan hun kennis en vaardigheden delen via het NAE-forum, vertalen inzichten naar praktische adviezen en werken aan het wegnemen van obstakels en het stimuleren van concrete innovatie-initiatieven. NAE kiest vanaf 2024 jaarlijks tien nieuwe leden. Op maandag 13 november jongstleden vond de feestelijke inauguratie van de leden plaats in De Nieuwe Kerk in Den Haag.

Ik kijk ernaar uit om bij te kunnen dragen aan innovaties die helpen om de grote uitdagingen in Nederland aan te pakken.

Mandy Korff

Verbindingen van engineering en wetenschap met de maatschappij

Mandy is expert op het gebied van geotechniek, specifiek in interactie tussen de ondergrond en constructies. Met ruim 20 jaar ervaring bij Deltares werkt ze voornamelijk op het gebied van funderingen en ondergronds bouwen, geotechnisch risicomanagement en de impact op constructies.

Voor veel projecten waar ze aan werkt, zoals het programma voor Amsterdamse kademuren, bekijkt ze hoe technische kennis kan bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen en oplossingen. Met haar nieuwsgierigheid en inlevingsvermogen slaat ze een brug tussen de harde kern van wetenschappelijk onderzoek en de impact op mens en omgeving.

"Met mijn benoeming tot lid van de NAE kom ik in contact met gewaardeerde ingenieurs met zeer uiteenlopende achtergronden. Ik kijk ernaar uit om bij te kunnen dragen aan innovaties die helpen om de grote uitdagingen in Nederland aan te pakken. In het NAE zullen we onderwerpen bespreken die Deltares goed kent, zoals het omgaan met klimaatverandering, uitdagingen in stedelijke planning en infrastructuur en (energie)transities.

Veel andere onderwerpen zijn al genoemd tijdens de eerste bijeenkomst, zoals hoe we voldoende ingenieurstalent kunnen binnenhalen en behouden in onze werkvelden en hoe we een sterke en eerlijke verbinding kunnen maken tussen wetenschap en industrie.

Door in contact te komen met ingenieurs op het gebied van AI, materialen en robotica, hoop ik ook nieuwe ideeën op te doen over hoe we verder kunnen gaan. Mijn focus zal liggen op verbindingen van engineering en wetenschap met de maatschappij. Dus dit betekent niet alleen werken binnen NAE, maar zeker ook vanuit NAE verbinding maken met andere disciplines en groepen. Het NAE is een plek, net als Deltares, waar ik graag de rol van ingenieurs in ethische dilemma's bespreek; doen we wat technisch mogelijk is of werken we toe naar wat wenselijk is en hoe kunnen we verstandig onze keuzes maken?"

Deze pagina delen.