"Klimaatadaptatie vindt al plaats, maar we weten nog te weinig over hoe we dit kunnen opschalen," vertelt Haasnoot, "Maatregelen die in het verleden zijn genomen, zoals dijken verstevigen en vasthouden van water, zijn effectief geweest. Maar nu de gevolgen van klimaatverandering steeds groter worden hebben we meer en grotere adaptatiemaatregelen nodig, terwijl er ook onzekerheid is over de toekomst. Hoe gaan we daarmee om?"

"Daarnaast weten we ook nog te weinig over de effectiviteit van deze maatregelen op de lange termijn. Hoe zorg je nou dat er in Nederland, maar ook wereldwijd, de juiste maatregelen getroffen worden die ook ruimte bieden voor intensievere aanpassingen als het klimaat verder en mogelijk ook steeds sneller verandert. Daarnaast moeten we rekening houden met alle andere opgaven en crises waar we mee te maken hebben, zoals klimaatmitigatie en biodiversiteitsverlies."

Sterke ideeën voor het onderwijs

Haasnoot is een van de weinige hoogleraren wereldwijd die zich richt op klimaatadaptatie. Ze is trots op wat ze heeft bereikt: "Ik ben blij dat, met mijn benoeming tot hoogleraar, mijn aanstelling bij de universiteit wordt versterkt. Klimaatadaptatie is onvermijdelijk, en het is wereldwijd heel erg nodig. Met deze stap kunnen we vanuit de wetenschap bijdragen aan kennis over hoe de maatschappij zich kan aanpassen."

Voor het onderwijs heeft Haasnoot sterke ideeën: "Om studenten op te leiden tot de groeiende vraag naar werk in dit expertiseveld wil ik het onderwerp klimaatadaptatie een stevigere plek geven in het curriculum. Daarnaast wil ik het onderwijs voor professionals op dit onderwerp uitbreiden. Hier ben ik vorig jaar, samen met een aantal collega’s, al mee gestart met de cursus ‘Ruimtelijke ordening in een veranderend klimaat’.

Wilco Hazeleger, decaan van de faculteit Geowetenschappen is blij met haar benoeming: "Door Marjolijns benoeming gaan we het wetenschappelijke onderzoek aan de Universiteit Utrecht en onze studenten nog beter verbinden met Deltares, dat wereldwijd werkt aan oplossingen voor klimaatverandering. Marjolijn zal met haar wereldvermaarde expertise op het gebied van klimaatadaptatie bijdragen aan deze belangrijke maatschappelijke uitdagingen."

Marjolijn zal met haar wereldvermaarde expertise op het gebied van klimaatadaptatie bijdragen aan deze belangrijke maatschappelijke uitdagingen.

Wilco Hazeleger, decaan van de faculteit Geowetenschappen

Haasnoot zal haar hoogleraarschap combineren met haar werk voor Deltares, waar zij tevens in dienst blijft.

Over Marjolijn Haasnoot

Marjolijn Haasnoot brengt een schat aan ervaring en kennis met zich mee. Als milieuwetenschapper is ze gespecialiseerd in waterbeheer, klimaatadaptatie, deltamodellen en besluitvorming onder grote onzekerheid.

Ze werkt bij Deltares en schreef mee aan het recente IPCC-rapport over gevolgen en adaptatie. De rode draad in haar werk is het onderzoeken van de gevolgen van klimaatverandering, zeespiegelstijging, sociaaleconomische ontwikkelingen en alternatieve maatregelen om robuuste en adaptieve plannen te ontwikkelen.

Hier heeft ze aan gewerkt in verschillende landen wereldwijd, waaronder de VS, Nieuw-Zeeland, het VK, Bangladesh, Indonesië, Thailand, Vietnam, Kroatië, Cyprus, Roemenië en Rusland. Ze is lid van de Wetenschappelijke Klimaatraad die de overheid gevraag en ongevraagd adviseert over klimaatbeleid.

Daarnaast is ze een waardevol lid van de UU-brede transdisciplinaire Pathways to Sustainability community waarin onderzoekers met verschillende expertises samenwerken in innovatie van duurzaamheidsonderzoek en -onderwijs. Ze ontwikkelde de Dynamic Adaptive Policy Pathways (DAPP) methode ter ondersteuning van besluitvorming bij onzekere veranderingen.

Deze methode wordt internationaal toegepast niet alleen op waterbeheer maar ook op andere beleidsdomeinen. Ze ontwierp en leidde het onderzoek naar de effecten van versnelde zeespiegelstijging in Nederland, dat de aanzet gaf tot het nationale onderzoeksprogramma naar zeespiegelstijging van de overheid om de Nederlandse aanpassingsstrategie te beoordelen.


Deze pagina delen.