“Ik kijk er naar uit om samen met Dirk-Jan en de collega’s van het Strategisch Management Team verder vorm te geven aan de belangrijke missie van Deltares ‘Enabling Delta Life’. Gezien alle opgaven op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur is onze kennis en ervaring harder nodig dan ooit”, aldus Annemieke Nijhof. “Met Dirk-Jan krijgen we een directeur die een goede binding heeft met onze ruim 800 medewerkers en weet wat er leeft bij onze (inter-) nationale samenwerkingspartners en opdrachtgevers. Enorm belangrijk want de maatschappelijke uitdagingen vragen om een intensieve samenwerking in de praktijk, waarbij we onze kennis graag willen delen.”

Dirk-Jan Walstra (54) werkt sinds 1996 bij Deltares. In 1994 studeerde hij af als civiel ingenieur aan de TU Delft en is daar in 2016 ook gepromoveerd. Na zijn afstuderen heeft Dirk-Jan tot 1996 gewerkt bij CSIR-Environmentek in Zuid-Afrika. Bij Deltares werkte hij in diverse (inter-) nationale projecten, was hij afdelingshoofd en vanaf 2019 MT-lid en manager van de unit Hydraulic Engineering. Van 2005 tot 2017 is Dirk-Jan ook als toegevoegd onderzoeker verbonden geweest aan de TU Delft en heeft o.a. gastcolleges gegeven bij de Universiteit Utrecht en Twente Universiteit.

Dirk-Jan Walstra: “Ik ben heel blij dat ik vanuit mijn nieuwe rol verder kan bouwen aan de sterke positie van Deltares als gerenommeerd kennisinstituut. We zijn een belangrijke kennispartner voor alle partijen in het werkveld van water en ondergrond. En ook de verbinding met de nationale en internationale markt heeft mijn grote aandacht. Maar wat ik het allerbelangrijkste vind, is dat we met elkaar blijven werken aan onze kennisbasis, onderzoek en innovatie. En deze verzilveren in de toepassing.”

Deze pagina delen.