Rijkswaterstaat, het US Army Corps of Engineers, het Environmental Agency in de UK, Deltares en vele andere organisaties hebben kennis en ervaring rond dit onderwerp opgebouwd. Het handboek International Guidelines on Natural and Nature Based Features (NNBF) for Flood Risk Management bundelt deze kennis. Een inspirerend boekwerk dat op donderdag 16 september 2021 zal worden gelanceerd. De lancering is vanaf 17.00 uur live te volgen via YouTube.

De NNBF Guidelines

In de NNBF Guidelines worden inspirerende voorbeelden gegeven hoe de kracht van de natuur, in combinatie met de ingenieurstechnieken van nu, kan worden ingezet om overstromingsrisico’s te verminderen. Zo werken we samen met de natuur en geven we rivieren meer ruimte om het water vast te houden. En gebruiken we, zoals bij het Zandmotor-project ten zuiden van Den Haag, de stroming van de zee om het duinlandschap van de kust op een natuurlijke manier te versterken.

Internationale samenwerking

De NNBF Guidelines zijn ontwikkeld door Rijkswaterstaat, het US Army Corps of Engineers en de Environment Agency in de UK en zijn een inspiratiebron voor de geïnteresseerde professional die NNBF in de praktijk wil brengen. Deltares heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de Guideline, samen met meer dan 180 deskundigen van 77 organisaties wereldwijd.

De Guidelines geven inzicht in en context bij vragen over de toepasbaarheid van NNBF. De Guidelines bestaan uit drie secties: de eerste is gewijd aan algemene onderwerpen, zoals het bepalen van het rendement van een NNBF-gebaseerde aanpak. De andere twee secties gaan over NNBF-toepassingen in kust- en riviergebieden. De NNBF kan ingezet worden om de natuurlijke functie te versterken of is te gebruiken in combinatie met ‘harde ingenieursmaatregelen’ zoals kades, dammen of besteende oevers.

Lancering Guidelines live te volgen

Meer weten over NNBF in hoogwaterbescherming? De introductie van de Guidelines is live te volgen via deze YouTube livestream op donderdag 16 september 2021 om 17.00 uur. Daarin geeft onder andere de DG van Rijkswaterstaat, Michèle Blom, een korte toelichting op de totstandkoming en inhoud van de Guidelines. Na afloop van de lancering zullen de Guidelines gepubliceerd worden op de website van Engineering with Nature.

Meer weten? Neem contact op

Deze pagina delen.