Deltares is trost op de samenwerking met de vooraanstaande partners EOMAP en GGS Geo Consultancy, om wereldwijde bathymetrie (metingen van de topografische hoogte van de zeebodem) van ondiep water te leveren voor de Copernicus Marine Service. Dit project maakt deel uit van het Copernicus-programma van de Europese Unie, dat zich richt op het verkrijgen van informatie over onze planeet vanuit de ruimte.

Deze samenwerking betekent een belangrijke stap vooruit in het begrijpen en in kaart brengen van kustgebieden, voor zowel de maatschappij, de economie als de ecologie.

Deltares richt zich in deze samenwerking op het leveren van wereldwijde intergetijden bathymetrie van hoge kwaliteit (informatie over de diepte van het water in gebieden tussen hoog- en laagwater). Dit doen we door gebruik te maken van onze expertise in watermodellering en onze uitgebreide kennis van kustgebieden. We combineren waterstanden met het uitgebreide Sentinel-2 satelliet gegevensarchief.

Er is een groeiende behoefte aan het consistent in kaart brengen van kustgebieden. Deze gezamenlijke aanpak levert cruciale informatie voor verschillende toepassingen, zoals morfodynamische modellering

Etiënne Kras, expert Resilient Ports & Coasts, Deltares

De samenwerking sluit aan bij ons streven naar open data, het gebruik van nieuwe sleuteltechnologieën, co-creatie met anderen en meer data gestuurde besluitvorming voor het begrijpen en beschermen van onze kustgebieden voor een duurzame toekomst.

Voor meer details over deze waardevolle samenwerking in het leveren van wereldwijde ondiepwater bathymetrie voor de Copernicus Marine Service, bekijk het persbericht van Mercator Ocean International: MOi contracts Deltares, GGSgc and EOMAP for global shallow water bathymetry

Deze pagina delen.