Delta's en kustgebieden zijn vaak dichtbevolkte gebieden die een belangrijke rol spelen voor onze economie, voedselsystemen en biodiversiteit. Tegelijkertijd zijn ze erg kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Om internationale samenwerking te stimuleren en de veerkracht te vergroten, heeft Nederland de Champions Group Deltas en and Coastal Zones opgericht. De Champions Group is een van de pijlers van het International Panel on Deltas and Coastal Areas (IPDC).

Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat):

‘Het veranderende klimaat zorgt voor extremer weer en zeespiegelstijging. Het is belangrijk om verdere klimaatverandering te voorkomen, tegelijkertijd moet de wereld zich nu aanpassen aan het nieuwe klimaat. Daarvoor hebben we in Nederland goede plannen en kennis ontwikkeld. Ik vind waterveiligheid een prioriteit die over de hele wereld moet gelden. Via de Champions Group kunnen de landen met de meeste expertise op klimaatadaptatie hun kennis delen met de rest.’

Het International Panel on Deltas and Coastal Areas (IPDC)

In het IPCC rapport van maart 2022 deed de VN een dringende oproep aan alle regeringen om gecoördineerde en versnelde maatregelen te nemen voor wereldwijde klimaatbestendigheid. In de oproep werd aangedrongen op een gezamenlijke inzet en een proactieve houding van regeringen, wetenschappers en praktijkmensen, met name in delta's, kustgebieden en kleine eilanden om een geïntegreerde systeembenadering te ontwikkelen.

Om die oproep te beantwoorden hebben het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Deltares, het Global Center on Adaptation en de Delta Alliance hun krachten gebundeld om het International Panel on Deltas and Coastal areas (IPDC) op te richten met beleidsmakers, academici, investeerders en praktijkmensen wereldwijd.

De groep maakt geharmoniseerde actie mogelijk tussen landen en kleine eilanden om duurzaam beheer van delta's en kustgebieden op korte en middellange termijn te realiseren. Het IPDC zal gebied specifiek advies geven aan landen over de uitvoering van hun nationale aanpassingsplannen (NAP's) of nationale strategieën voor klimaataanpassing.

De ‘Champions Group’ zal een belangrijke rol spelen bij de verdere vormgeving van het IPDC, dat officieel van start zal gaan tijdens de VN-waterconferentie 2023.

Het IPDC-secretariaat

Het IPDC wordt ondersteund door het secretariaat, dat wordt voorgezeten door Deltares. Het secretariaat is essentieel om de functies van het IPDC te ondersteunen door een reeks afspraken te organiseren, waaronder bijeenkomsten op hoog niveau, conferenties, kennisuitwisselingen en workshops. Het zal ook ondersteuning bieden aan de Champions Group.

Harm Duel, hoofd van de afdeling Water Resources & Delta Management bij Deltares en voorzitter van het IPDC-secretariaat:

'Als voorzitter van het IPDC-secretariaat heeft Deltares een cruciale rol in het vormen van de verbinding tussen beleidsmakers, financiële instellingen, onderzoekers en experts op het gebied van klimaatadaptatie, de kennisnetwerken en de uitvoerende instanties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van nationale adaptatieplannen.'

Deze pagina delen.