Vier nieuwe missiegebieden

We hebben een beweging ingezet om ons onderzoek nadrukkelijk te verbinden aan de maatschappelijke mondiale, Europese en Nederlandse doelstellingen en missies. Als eerste stap hebben we die agenda’s en missies geclusterd en gekoppeld aan vier nieuwe missiegebieden van Deltares. Dit is tevens de basis voor de Strategische Kennisagenda van 2022- 2025.

Toepassing van kennis

Strategisch Onderzoek is enerzijds essentieel voor het in stand houden en ontwikkelen van onze kennis. Dit onderzoek wordt gefinancierd met instituutssubsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De opbrengsten van dit onderzoek komen ten goede aan de Nederlandse maatschappij en zijn openbaar. Met dit verslag bieden we de mogelijkheid hier kennis van te nemen en tevens is dit de ingang om nadere informatie op te vragen: mail naar Regieteam@deltares.nl. Onze kennis is pas nuttig als deze in de praktijk wordt toegepast.

Dare to share

Als onafhankelijk kennisinstituut verbinden we de werelden van wetenschap, toegepast onderzoek, overheid en bedrijfsleven. Onze inbreng varieert van verdiepend strategisch en toegepast onderzoek, specialistisch advies tot kennisborging en -deling. Dat laatste is terug te zien in ons motto ‘dare to share’. We werken mee aan het opstellen van kennisprogramma’s. In bestaande netwerken en overlegorganen stellen we de impact vast van de opgaven op de benodigde kennisontwikkeling, het beheer en het beleid. Op basis van onze kennis en onafhankelijkheid signaleren we toekomstige knelpunten, ontwikkelen we oplossingen en gaan we daarover in gesprek met de verantwoordelijke overheden en organisaties. Dit alles onder ons motto ‘Dare to share’. Onze kennis wordt beter door interactie! We hopen dat dit verslag hiervoor een goede basis is.

Download de rapportage hier:

Deltares verantwoordingsrapportage 2020.

Deze pagina delen.