Het Strategisch Onderzoek is essentieel voor het in stand houden en ontwikkelen van de kennis van Deltares en van Nederland op het gebied van water en ondergrond. Deltares neemt de relevante mondiale, Europese en Nederlandse maatschappelijke uitdagingen, ambities en missies als uitgangspunt in de programmering van onze onderzoeksactiviteiten en de inzet en doorontwikkeling van onze kennisfaciliteiten.

Deze missiegedreven manier van werken hebben we geconcretiseerd in vijf ambitieuze doelen met een groot maatschappelijk belang, de zogenoemde moonshots: Bewoonbare delta’s, Bescherming tegen overstroming, Gezonde watersystemen, Duurzame energietransitie en Veerkrachtige infrastructuur.

Download Activity Plan 2024 SITO Institute Subsidy

Het Strategisch Onderzoek wordt gefinancierd met SITO Instituutssubsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Deze pagina delen.