Het is de eerste Indonesië-brede studie die lokale afvalgegevens combineert met actuele hydrologische omstandigheden om zo te reconstrueren hoe lokale afvalverwerkingspraktijken bijdragen aan plastic vervuiling op zee. De regering van Indonesië heeft ambitieuze toezeggingen gedaan om het afvalbeheer te verbeteren en zwerfvuil op zee aan te pakken.

In de afgelopen jaren werden in enkele wereldwijde studies de totale instroom van plastic afval in oceanen al geschat. Indonesië werd hierin gerangschikt als een van de grootste veroorzakers van plasticvervuiling op zee. Voorkomen dat zwerfvuil op zee terecht komt vraagt op land om nationaal gecoördineerde inspanningen. Een schonere zee zorgt immers voor een goede marine biodiversiteit die weer belangrijk is voor de leefomstandigheden van bewoners en dat is van nationaal belang. Maar zonder een gedetailleerd overzicht van de bronnen van plasticvervuiling is het moeilijk om doeltreffende maatregelen te nemen.

Gemeentelijk afval getransporteerd via rivieren

Uit onze studie blijkt dat vooral slecht beheerd gemeentelijk afval in Indonesië via de rivieren in de zee terecht komt. Dit bedraagt tussen de 201,1 en 552,3 kton/jaar. Grote hoeveelheden plastic afval worden niet opgehaald en verwerkt, vooral niet op het platteland. Gemeenschappen hebben geen duurzame alternatieven om met dit afval om te gaan, en verbranden het daarom, of het komt in de rivier terecht.

Je hebt nog niet aangegeven of je cookies wilt accepteren of weigeren. Hierdoor kan dit element niet worden getoond.

Pas je cookie instellingen aan

Of ga direct naar:

https://www.youtube.com/watch?v=VqozpwbxAAc

Hoe kun je plastic volgen van bron tot zee

In de opdracht hebben we een ruimtelijk- en tijdvariabele weergave gemaakt van de bronnen, het transport en het eindpunt van plasticafval om de werkelijkheid per stroomgebied zo goed mogelijk te benaderen. Met modellen van Deltares is dit vervolgens gesimuleerd voor alle stroomgebieden in het land. Daarbij is rekening gehouden met de topografie, hoogteverschillen, bodemtypes, landgebruik en meteorologische gegevens zoals regenval. Zo werd duidelijk welke rivier het meest bijdraagt aan de plastic vervuiling op zee, en zo ook welke steden of districten de grootste bijdrage aan de oplossing leveren. Het laat de overheid zien waar interventies nodig zijn en uiteindelijk geeft het een goed beeld hoeveel afval er dan minder in het mariene milieu terecht komt.

Conceptual Framework

Met de resultaten uit het rapport kan het Indonesisch Coördinerend Ministerie voor Maritieme Zaken de aanpak van plastic vervuiling van de zee goed coördineren en de hoeveelheid zwerfafval in de zee effectief verminderen.

Deze pagina delen.