Als fabrikant van consumptiegoederen heeft Kimberly-Clark behoefte aan water voor de productie. Voor een aantal van hun fabrieken staat de watervraag in het betreffende stroomgebied steeds meer onder druk. Hetzelfde geldt voor andere multinationals. Vanwege de watervraag voor hun productie, maar ook vanwege het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid, is het belangrijk om handelingsperspectief te krijgen in tijden van waterschaarste. Kimberly Clark benaderde Deltares in 2017 om gezamenlijk de uitdagingen rondom waterschaarste in verschillende regio's in kaart te brengen.

Met als resultaat een open platform genaamd WaterLOUPE met hierin kennis met betrekking tot de beschikbaarheid van zoet water in rivierbekkens in combinatie met sociale, economische en klimaatfactoren. De informatie wordt verwerkt op een gebruiksvriendelijk dashboard. Dit is de afgelopen jaren toegepast in stroomgebieden rond grote steden als Cali (Colombia), Sao Paulo (Brazilië) en Kaapstad (Zuid-Afrika). Hetzelfde wordt nu ook gedaan in Israël, Bahrein, Lima (Peru) en Chennai (India).

Zowel Kimberly-Clark als Deltares doen op Wereld Water Dag 2021 ook een beroep op andere multinationals om deel te nemen aan de verdere ontwikkeling van WaterLOUPE.

WaterLOUPE 2.0. is vandaag gelanceerd

Met versie 2.0 dat vandaag is gelanceerd, is het mogelijk om samen met gebruikers de fysieke, ecologische, economische, sociale en politieke geschiktheid van een verscheidenheid aan maatregelen te evalueren. De onderliggende kennis maakt het mogelijk om de beste strategie te kiezen om de risico's van waterschaarste te verkleinen. WaterLOUPE 2.0 laat echter niet alleen het niveau van risicoreductie voor elke sector en gebruikersgroep zien maar ook hoe kwetsbaar ze zijn bij waterschaarste (de waarde van water voor de sector of groep).

Webinar voor geinteresseerden

De ontwikkelaars van WaterLOUPE hopen natuurlijk dat deze versie wereldwijd nieuwe toepassingen krijgt. Ze organiseren een webinar om de nieuwe functionaliteiten toe te lichten en met input vanuit het veld wellicht nog verder te ontwikkelen. Waterschaarste in stroomgebieden kan worden beperkt is het idee. Door lokaal samen te werken met alle belanghebbenden en gebruik te maken van de kennis die er is.

Een uitnodiging voor het webinar kun je krijgen door te mailen naar waterloupe@deltares.nl.

Partner

Onze partner Kimberly-Clark is een fabrikant van producten voor persoonlijke verzorging. Ze hebben een behoorlijke hoeveelheid productiewater nodig om deze essentiële consumptiegoederen te kunnen maken. Gezien hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, streeft Kimberly-Clark ernaar om de watervoorraden in de stroomgebieden waar ze zijn gevestigd duurzaam te beheren en om het bewustzijn van de beschikbaarheid van water in en rond hun fabrieken te vergroten.

Je hebt nog niet aangegeven of je cookies wilt accepteren of weigeren. Hierdoor kan dit element niet worden getoond.

Pas je cookie instellingen aan

Of ga direct naar:

https://www.youtube.com/watch?v=p-fn5247B-A

Meer informatie

Deze pagina delen.