Geochemisch microbiologisch Laboratorium

In water en bodem speelt zich een complex geheel van microbiologische en geochemische processen af. Dit heeft grote invloed op de kwaliteit van water en bodem, maar ook op materialen die zich daarin bevinden, zoals pijpleidingen en damwanden. Het geochemisch en microbiologisch laboratorium beschikt over de kennis en faciliteiten om allerlei vragen over deze effecten te beantwoorden.

Castel-RGB-Poweredby

De nadruk ligt op toegepast experimenteel onderzoek: wij zoeken antwoorden op vragen uit de praktijk en beschikken over de kennis en ervaring om daarbij innovatieve methoden in te zetten of zelf te ontwikkelen. Natuurlijk in nauw overleg met de klant, of dit nu overheden of bedrijven zijn.
Het geochemische en microbiologisch laboratorium is onderdeel van Utrecht Castel. Utrecht Castel is een samenwerkingsverband tussen Deltares, UU en TNO voor fundamenteel en toegepast onderzoek op het gebied van aarde en gezonde milieu- en leefomgevingskwaliteit. In het laboratoriumgebouw aan de Princetonlaan in Utrecht werkt Deltares nauw samen met de laboratoria van de Faculteit Aardwetenschappen van de Universiteit Utrecht (GeoLab) en TNO Environmental Modelling, Sensing and Analysis.

Het werkveld van het geochemisch en microbiologisch laboratorium is breed: van het uittesten van maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren tot validatie van modellen. Hierbij worden innovatieve kleinschalige proefopstellingen gebruikt die in een later stadium kunnen worden opgeschaald naar pilot- en/of veldproeven. Onderzoeken waarbij het laboratorium betrokken is of is geweest zijn de afbraak van plastic voor het project Clean Sea, nalevering van nutriënten uit waterbodems in de projecten De bodem bedekt en Tijdelijke Droogval en de monitoring van de waterkwaliteit met passive sampling.

IMG_9453

Wat het geochemisch en microbiologisch laboratorium zo uniek maakt, is de State of the Art onderzoeksfaciliteit die een breed scala aan experimenteel onderzoek mogelijk maakt. We beschikken over microbiologische en DNA-technieken en over gevoelige organische en anorganische detectiemethoden. Deltares heeft een jarenlange ervaring in het opzetten en uitvoeren van laboratoriumexperimenten, veldwerk, toepassing van sensoren en een brede expertise op het gebied van microbiologische en geochemische processen. Korte lijnen met onderzoekers van verschillende disciplines maken het mogelijk de proefopzet gedurende het project bij te stellen om tot het beste resultaat te komen.

Door de voortdurende uitbreiding van de kennis van het natuurlijke water- en bodemsysteem, de bundeling van diverse kennisdisciplines zoals microbiologie, geochemie en hydrologie en intensieve samenwerking met andere kennisinstellingen, levert het geochemische en microbiologisch laboratorium hoogstaand onderzoek om antwoord te geven op complexe vraagstukken vanuit overheid, maatschappij en bedrijfsleven.