Direct naar de App

Met de gratis smartphone app is het mogelijk om eenvoudig zelf metingen te verzamelen van concentraties zout en nutriënten (nitraat, ammonium, fosfaat) in water en van stikstofgehaltes in bodem. De app scant en analyseert en geeft direct resultaten terug. De gebruiker heeft in de app ook de mogelijkheid om gegevens openbaar te maken of in een afgeschermde groep te delen. Gebruikers van het eerste uur zijn boeren, agrarisch adviseurs en waterschappers. Maar de app wordt ook gebruikt voor educatieve doeleinden, burgerwetenschap en natuurbescherming.

'Jong geleerd is oud gedaan' Aquality App gebruikt voor educatie

De Aquality App helpt gebruikers bij het verbeteren van de waterkwaliteit in hun eigen omgeving. Met eigen metingen kunnen agrariërs de zoutconcentratie rond hun bedrijf volgen en hotspots van nutriëntenverliezen opsporen. Dit past goed bij het streven naar een meer gebiedsgerichte aanpak van waterkwaliteitsproblemen.

Deltares zal ook de komende tijd de app verder blijven ontwikkelen en verbeteren.

Wij vinden het belangrijk dat je op perceelniveau kunt zien of maatregelen nodig zijn, maar ook welke maatregel daadwerkelijk kan helpen. Zeker in natte periodes, zoals nu, stromen veel nutriënten af en dat is niet alleen slecht voor het water, maar ook zonde van het geld. Mooi als je dat weet te verminderen. Dat geldt ook voor het op tijd signaleren van oplopende zoutconcentraties in de kustgebieden als het straks weer droger wordt.

Joachim Rozemeijer, expert bodem en grondwaterkwaliteit

Deze pagina delen.