Offshore energy

wind turbines in water of ijsselmeer off the coast of flevoland with blue sky in the netherlands

In de uitdagende offshore omgeving bevindt zich een overvloed aan energiebronnen en grondstoffen: olie, gas, mineralen en duurzame energiebronnen als offshore wind, getij- en golfenergie. Om energie te winnen en vervolgens te transporteren naar de afzetgebieden dienen constructies en lijnverbindingen te worden aangelegd. Deltares ondersteunt offshore aannemers, energiebedrijven en ingenieursbureaus tijdens de diverse fasen van een project: van ontwerp via aanleg en inbedrijfstelling tot onderhoud en uiteindelijk het verwijderen van de infrastructuur. Onze specifieke expertise van golven, stroming, geotechniek, geologie en morfologie (inclusief de vaak complexe interactie hiertussen) is van grote waarde bij het ontwikkelen van offshore projecten. Wij ontwikkelen kennis en ‘gereedschappen’ voor het bedrijfsleven die bijdragen aan veilige, betrouwbare, duurzame en kosten-efficiënte offshore projecten.

 

Onderwerpen

We houden ons bezig met de volgende onderwerpen:

  • Hydraulische randvoorwaarden voor zowel normale als extreme omstandigheden (golven, stroming, waterstanden, wind etc.)
  • Morfodynamica van de zeebodem en voorspellen van veranderingen van het bodemniveau gedurende de levensduur van een offshore project
  • Hydrodynamische belastingen op constructies uit stroming en (brekende) golven
  • Lokale ontgronding (‘scour’) en bodembescherming rondom allerlei constructies
  • Geotechnisch ontwerp van funderingen
  • Funderingstechnieken (heien, trillen, boren)
  • Bepalen van optimale routes van kabels en pijpleidingen, ingraafdiepte, beschermingsmethode en risico analyses

Ontdek wat wij doen  in deze interactieve infographic.

Maatwerkoplossingen

Hydrodynamische belastingen door golven, stroming en zee-ijs zijn altijd plaats afhankelijk. Door de grote variatie in grondcondities verschilt voor iedere locatie het optimale funderingsconcept. Een ontwerp kan niet zomaar worden gekopieerd: elk project vraagt om maatwerk. Wij combineren een wetenschappelijke benadering gebaseerd op de meest recente kennis met praktische ervaring om oplossingen te ontwikkelen die werken.

Speciale aanpak: hybride modelleren

Bij Deltares hebben we de beschikking over een ruime selectie van gereedschappen: van hydraulische- en geotechnische schaalmodellen tot numerieke modellen, en van veldmetingen tot state-of-the-art data analysemethoden. In een hybride aanpak combineren we de verschillende methoden en maken daarbij gebruik van de kracht van elke techniek om zo tot een optimale oplossing te komen.