Watersnoodramp 70 jaar later. Wat brengt de toekomst?

Gepubliceerd: 1 februari 2023

Vandaag, zeventig jaar geleden braken de dijken door in Zeeland. Vanaf 1 februari 1953 liep Zeeland, een deel van Noord-Brabant en Zuid-Holland onder water. Door een samenloop van ongunstige omstandigheden, springtij, en een zware noordwesterstorm die zich vanaf IJsland had kunnen ontwikkelen, in combinatie met jarenlang verwaarlozing aan het dijksysteem, eisten hun tol. Op 150 plaatsen braken de dijken door.

Nu 70 jaar later rijst de vraag of de klimaatverandering inclusief de stijging van de zeespiegel het toekomstbeeld van een nieuwe ramp met ‘Zeeland’-proporties is?

Vijf experts van Deltares vertellen ieder vanuit hun expertise wat we geleerd hebben sinds de watersnoodramp. En ook wat er voor nodig is om onze delta in de toekomst veilig te houden. Wij hebben hiervan een ‘special editie‘ gemaakt.

 

Video

Wat hebben we geleerd van de Watersnoodramp en hoe bereiden we ons voor op de toekomst om Nederland veilig te houden? Annemieke Nijhof (algemeen directeur Deltares), Ferdinand Diermanse (overstromingsexpert Deltares) en Ellen Tromp (waterveiligheidsexpert Deltares) vertellen hierover in deze video.