Bodemdalingsonderzoek in de Mekongdelta, Vietnam

De Mekongdelta in Vietnam is een vruchtbaar en economische belangrijk gebied in Zuidoost-Azië en wordt ook wel de ‘rice bowl’ van Vietnam genoemd. Het gebied zakt 1-4 cm per jaar en steeds meer worden de Vietnamezen geconfronteerd met de gevolgen van bodemdaling; vergroting van overstromingsrisico en meer verzilting van het bodem- en oppervlaktewater. Sterke bevolkingsgroei en economische ontwikkeling zorgen voor een grote toename van (grond)watergebruik. Onttrekkingen van grondwater voor drinkwater, landbouw en visserij, zijn de meest waarschijnlijke oorzaak van de sterke bodemdaling in dit laaggelegen gebied.

Grootschalig onderzoek gestart naar de oorzaken en de gevolgen van bodemdaling in de Mekongdelta

In samenwerking met Nederlandse en Vietnamese organisaties zijn we een grootschalig onderzoek gestart naar de oorzaken en de gevolgen van bodemdaling in de Mekongdelta. Met het onderzoek willen we de verschillende drijvende krachten van bodemdaling achterhalen, de ondergrond in 3D modelleren en een tool ontwikkelen om bodemdaling te voorspellen. Hydrologische processen en de interactie tussen bodemdaling en verzilting van grond- en oppervlaktewater nemen we hierin ook mee.

P1020825

Toolbox voor lokale overheden en stakeholders

In het vier jaar durende onderzoek maken we een toolbox voor lokale overheden en stakeholders. Daarmee kunnen zij verschillende waterbeheerscenario’s toetsen en de maatregelen kunnen bepalen om het gebied veilig en bewoonbaar te houden op een duurzame manier. De geïntegreerde manier die we gebruiken om de bodemdaling vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, willen we zo opzetten dat het ook toepasbaar is voor andere delta’s over de hele wereld.

Het onderzoek maakt deel uit van het Rise and Fall project, strategies for the subsiding and urbanising Mekong Delta (Vietnam) facing increasing salt water intrusion.