Nederlands polderconcept voor landaanwinning bij Pulau Tekong in Singapore

Singapore gaat land aanwinnen door een polder te ontwikkelen aan de noordwestelijke punt van Pulau Tekong, een eiland ten noordoosten van het vasteland van Singapore. Deze voor Singapore geheel nieuwe, kostenbesparende methode zal door de Housing & Development Board (HDB) worden toegepast voor het geplande landaanwinningsproject. Lawrence Wong, de Singaporese minister voor Nationale Ontwikkeling en onderminister van Financiën, heeft dit aangekondigd tijdens een bezoek aan Pulau Tekong. Als de polder rond 2022 is voltooid, zal Singapore er 810 hectare nieuw land bij hebben.

Deltares onderzoekt sinds 2008 samen met HDB de haalbaarheid van het polderconcept voor Pulau Tekong. Deskundigen van Deltares in Nederland en in Singapore hebben sinds die tijd HDB ondersteund met een milieustudie en een grondige evaluatie van het detailontwerp en de contractdocumenten.

Nieuw ontwikkelde polder eerste in zijn soort in Singapore

In tegenstelling tot de traditionele methode van het opspuiten met zand, wordt bij deze inpolderingsmethode land aangewonnen uit zee door de aanleg van een dijk en een drainagenetwerk met pompsystemen en kanalen. Hierdoor is aanzienlijk minder zand nodig voor de landaanwinning en kan worden bespaard op de initiële aanlegkosten.

De polder zal tegen de zee worden beschermd door een 10 kilometer lange dijk met een tot 15 meter brede kruin en een hoogte van 6 meter boven zeeniveau.

Inbreng van Nederlandse expertise

Met Deltares als Specialist Consultant, Professor Kees d’Angremond als Expert Advisor en Royal HaskoningDHV/Surbana als Engineering Consultant, profiteert HDB tijdens het gehele project van de enorme ervaring van de Nederlanders. Deze partijen hebben gezamenlijk gezorgd dat het ontwerp van de polder bij Pulau Tekong economisch verantwoord, veilig, en milieubewust is. De polder biedt niet alleen het hoogste beschermingsniveau ter wereld, het is ook ontworpen volgens de laatste normen en techniek met betrekking tot kustverdediging en waterbeheer.

Deltares heeft een milieustudie uitgevoerd om de mogelijke gevolgen te evalueren van inpoldering op de omgeving. Uit de studie is gebleken dat de gevolgen voor het omringende mariene milieu minimaal zullen zijn.