D-FoundationsD-Foundations staat voor "CPT based foundation engineering". Tijdens het sonderen worden continu de conusweerstand en wrijving gemeten. Deze gegevens zijn ideaal voor de berekening van funderingen op palen om daarmee het draagvermogen van palen te bepalen. Met dit als uitgangspunt zijn normen, leidraden en rekentechnieken in Nederland tot stand gekomen voor het ontwerpen en toetsen van funderingen op druk- en trekpalen, evenals funderingen op staal. D-Foundations (voorheen MFoundation) verscheen voor het eerst in 1990 en is zo goed als het defacto ontwerpgereedschap voor paalfunderingen in Nederland.

D-Foundations werkt volgens de Eurocode 7 met de Nederlandse Annex. Het programma wordt in eerste instantie gebruikt tijdens het voorontwerp. Na het voorontwerp kan D-Foundations gebruikt worden om de hele fundering te toetsen aan de norm, wat resulteert in een uitgebreid verificatierapport. Naast het gebruik van de standaard norm parameters kunnen gevorderde gebruikers zelf factoren en parameters definiëren voor meer specialistische berekeningen.

 • Invoer van grondparameters
  Sondeergegevens kunnen in verschillende formaten worden ingelezen, zoals het Geotechnical Exchange Format (GEF) en het oudere SON-format.  Na het inlezen van een sondering, stelt de automatische sondeerinterpretatie een grondprofiel voor dat bestaat uit in de norm beschreven standaard grondsoorten. Deze kunnen door de gebruiker aangepast worden.
 • Voorontwerp
  Voor een vrij te kiezen aantal paaltypen en sonderingen wordt de draagkracht in de diepte uitgezet. Uit deze overzichtelijke grafiek kan worden afgelezen welke paal en paallengte voor het ontwerp nodig zijn.
 • Paalgroep effecten
  Paalgroep effecten worden meegenomen in de berekening van de totale draagkracht en zetting van een fundering.
 • Ontwerp van funderingen op staal
  De optimale afmeting voor funderingen op staal kunnen door D-Foundations automatisch bepaald worden. Verder kan ook de maximale draagkracht en stabiliteit voor een gegeven fundering berekend worden.
 • Standaard parameters
  Alle standaard parameters uit Eurocode 7 zijn in D-Foundations opgenomen (zoals grondparameters en paalfactoren).

Bearing-capacity-versus-depth-for-several-pile-types-and-CPTs_570x366_acf_croppedDrukpaalvermogen ten opzichte van de diepte van verschillende soorten palen en sonderingen

 

 

Hoe kan ik D-Foundations aanschaffen?

Service Package

Deze versie is beschikbaar indien u een Service package heeft aangeschaft. U kunt deze aanschaffen via ons Software sales Service team (software@deltares.nl). De software is te downloaden via onze download portal. U kunt de software zonder licentie gebruiken in Demo modus.
Door een Service package aan te schaffen ontvangt u een licentiebestand waarmee u alle functionaliteiten behorende bij dat Service package kunt ontsluiten.

Online Software

U kunt onze Geotechnische software producten ook gebruiken via het internet (Software as a Service – SaaS), op basis van een abonnement. Voor meer informatie hierover, zie Online Geotechnical Software.