D-FoundationsD-Foundations staat voor "CPT based foundation engineering". Tijdens het sonderen worden continu de conusweerstand en wrijving gemeten. Deze gegevens zijn ideaal voor de berekening van funderingen op palen om daarmee het draagvermogen van palen te bepalen. Met dit als uitgangspunt zijn normen, leidraden en rekentechnieken in Nederland en België tot stand gekomen voor het ontwerpen en toetsen van funderingen op druk- en trekpalen, evenals funderingen op staal. D-Foundations (voorheen MFoundation) verscheen voor het eerst in 1990 en is zo goed als het defacto ontwerpgereedschap voor paalfunderingen in Nederland en België.

D-Foundations werkt volgens de Eurocode 7 met zowel de Nederlandse als de Belgische Annex. Het programma wordt in eerste instantie gebruikt tijdens het voorontwerp. Na het voorontwerp kan D-Foundations gebruikt worden om de hele fundering te toetsen aan de norm, wat resulteert in een uitgebreid verificatierapport. Naast het gebruik van de standaard norm parameters kunnen gevorderde gebruikers zelf factoren en parameters definiëren voor meer specialistische berekeningen.

 • Invoer van grondparameters
  Sondeergegevens kunnen in verschillende formaten worden ingelezen, zoals het Geotechnical Exchange Format (GEF) en het oudere SON-format. Dit kan door direct, online sonderingen uit de DINO-database van TNO in te lezen. Daarnaast wordt ook het format van sonderingen uit de Database Ondergrond Vlaanderen ( DOV) ondersteund. Verder kunnen sonderingen op papier met behulp van GEFPlotTool gedigitaliseerd worden. Na het inlezen van een sondering, stelt de automatische sondeerinterpretatie een grondprofiel voor dat bestaat uit in de norm beschreven standaard grondsoorten. Deze kunnen door de gebruiker aangepast worden.
 • Voorontwerp
  Voor een vrij te kiezen aantal paaltypen en sonderingen wordt de draagkracht in de diepte uitgezet. Uit deze overzichtelijke grafiek kan worden afgelezen welke paal en paallengte voor het ontwerp nodig zijn.
 • Paalgroep effecten
  Paalgroep effecten worden meegenomen in de berekening van de totale draagkracht en zetting van een fundering.
 • Ontwerp van funderingen op staal
  De optimale afmeting voor funderingen op staal kunnen door D-Foundations automatisch bepaald worden. Verder kan ook de maximale draagkracht en stabiliteit voor een gegeven fundering berekend worden.
 • Standaard parameters
  Alle standaard parameters uit Eurocode 7 zijn in D-Foundations opgenomen (zoals grondparameters en paalfactoren).

Bearing-capacity-versus-depth-for-several-pile-types-and-CPTs_570x366_acf_croppedDrukpaalvermogen ten opzichte van de diepte van verschillende soorten palen en sonderingen

D-Foundations bestaat uit een aantal modules.  Voor een volledige drie-dimensionale berekening van palen en paalgroepen waarbij palen onderlinge interactie vertonen is het programma D-Pile Group ontwikkeld. D-Pile Group volgt de American Petroleum Institute (API) Standaard.

 

Hoe kan ik D-Foundations krijgen?

De nieuwste volledig gevalideerde release is D-Foundations 17.1. Deze versie is beschikbaar via onze Service packages. U kunt een Service package eenvoudig bestellen via software@deltares.nl en vervolgens de software downloaden via onze download portal. Ons team zal u de instructies doen toekomen over hoe het licentiebestand en de licentiemanager te installeren.