MSeepIn het rapport van het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK) dat aan de 2e kamer is aangeboden staat in de samenvatting volgende passage opgenomen:" Het mechanisme opbarsten en piping speelt een dominante rol in de huidige overstromingskansen en verdient nader onderzoek. Het onderzoek moet gericht zijn op de methode om de kans op opbarsten en piping te berekenen, het verkleinen van de onzekerheid in de gegevens en de mogelijkheden om de kans op opbarsten en piping te verkleinen."

Het programma MSeep simuleert tweedimensionale vlakke stationaire grondwaterstroming in gelaagde, doorlatende grondmassieven, inclusief freatische randen. Het grondmassief, dat kan bestaan uit verschillende grondlagen met eventueel damwanden daarin. Het programma bestaat uit een basismodule voor grondwaterstroming en een erosion module voor piping en heave berekeningen.

Probleemschematisatie
Het grondmassief, dat kan bestaan uit verschillende grondlagen met eventueel damwanden daarin, wordt door een ingebouwde meshgenerator opgedeeld in een net van isoparametrische driehoekige elementen. Per grondlaag moet zowel de horizontale als de vertikale doorlatendheid worden opgegeven. Op de buitenranden van het grondmassief kunnen randvoorwaarden worden opgelegd, waarbij men uit de volgende randvoorwaarden een keuze moet maken:

  • dichte rand
  • rand met voorgeschreven debiet of potentiaal
  • freatische of sijpelrand, eventueel met neerslag
  • freatische of opgesloten rand.

Berekeningsmethode
Het programma is gebaseerd op de eindige-elementenmethode, met een direkte oplosroutine (LDU-dekompositie). De bepaling van de eventuele freatische lijn is iteratief, waarbij het elementennet per berekeningsstap wordt aangepast. De alfanummerieke uitvoer bestaat uit een rapport, waarin de invoer en de berekende resultaten staan weergegeven.