Software- en dataproducten

Op deze pagina vind je een overzicht van onze software- en dataproducten.

Filters

 • Geotechniek en waterkeringen
 • Hydrodynamica en morfologie
 • Hydrologie
 • Waterkwaliteit en Ecologie
 • Operationele systemen
9 producten gevonden
 1. D-Foundations

  D-Foundations staat voor "CPT based foundation engineering". Tijdens het sonderen worden continu de conusweerstand en wrijving gemeten. Deze gegevens zijn ideaal voor de berekening van funderingen op palen om daarmee het draagvermogen van palen te bepalen. Met dit als uitgangspunt zijn normen, leidraden en rekentechnieken in Nederland tot stand…
 2. D-Geo Flow

  Piping is een faalmechanisme voor dijken en dammen waarbij onder invloed van grondwaterstroming zand vanuit granulaire lagen wordt verplaatst zodaning dat er een holle ruimte (de 'pipe') ontstaat die zich progressief kan ontwikkelen in tegengestelde richting van de grondwaterstroming. Indien de pipe voldoende tijd krijgt zich verder te…
 3. D-Geo Pipeline

  Horizontaal gestuurde boringen (HDD) zijn een logisch alternatief wanneer kabels, pijpleidingen of kleine tunnels door dijken, moerasland, rivieren en andere structuren moeten lopen die intact moeten blijven. HDD-technieken minimaliseren de impact van bouwwerkzaamheden in dichtbevolkte en economisch gevoelige gebieden. Sinds de jaren zeventig van…
 4. D-Settlement

  In de Delta gebieden kunnen veen- en kleilagen aanzienlijke samendrukkingen vertonen door belastingen, zoals ophogingen. Zettingen van enkele meters zijn geen uitzondering in Nederland. Het natuurlijke zettingsproces kan vele jaren in beslag nemen. Verticale drainage, tijdelijke voorbelasting en andere geforceerde consolidatietechnieken worden…
 5. D-Sheet Piling

  D-Sheet Piling is een tool die wordt gebruikt om keerwanden en horizontaal belaste palen te ontwerpen. De grafische interactieve interface van D-Sheet Piling vereist slechts een korte trainingsperiode, waardoor de gebruiker zijn vaardigheden direct kan richten op de invoer van degelijke geotechnische gegevens en het daaropvolgende ontwerp van de…
 6. D-Stability

  Vanaf de zomer van 2019 is de vertrouwde D-Geo Stability 18.2 opgevolgd door D-Stability, een product uit de nieuw te bouwen D-GEO Suite / Embankment product lijn. Deze macrostabiliteit software is geoptimaliseerd voor het ongedraineerd rekenen door het ondersteunen van bouwfases en state parameters. D-Stability is ontwikkeld op initiatief van de…
 7. DAM (Dijksterkte Analyse Module)

  Met de toenemende economische investeringen in overstromingsgevoelige gebieden is overstromingsrisicomanagement een hot topic in veel delta's en laaggelegen gebieden in de wereld. Met een steeds veranderend klimaat, de publieke acceptatie van risico’s en veranderingen in de gebouwde omgeving of aan de dijken zelf staan dijkbeheerders voor de…
 8. Online Geotechnische Software

  Alle populaire Geotechnische software producten van Deltares zijn beschikbaar voor gebruik via het internet (Software as a Service (SaaS)). Daarvoor is alleen een internetverbinding en een abonnement nodig. De kosten zijn op basis van het daadwerkelijke gebruik plus abonnement (op kwartaalbasis).
 9. Probabilistic Toolkit (PTK)

  De Probabilistic Toolkit analyseert het effect van onzekerheden op elk model. Deze modellen kunnen Python scripts, geotechnische of hydrodynamische Deltares modellen of niet-Deltares modellen zijn.