Pipe thruster en MTBM bij een installatie met Direct Pipe methode (bron: Herrenknecht AG)
Pipe thruster en MTBM bij een installatie met Direct Pipe methode (bron: Herrenknecht AG)

Tegenwoordig is ook de nieuwe methode “Direct Pipe” beschikbaar voor het sleufloos aanleggen van leidingen. Direct Pipe is een hybride techniek die de voordelen van de bestaande methoden optimaal benut.

De Direct Pipe methode maakt het mogelijk om een leiding met een relatief grote diameter in een continue operatie op grote diepte te installeren, met behulp van een Pipe Thruster. Net als bij micro tunnelling wordt de ontgraving van de grond gedaan door een micro tunnelboormachine (MTBM), die is bevestigd vóór de leiding. Het ontgravingfront voor de machine wordt gestabiliseerd door middel van een boorvloeistof die gecontroleerd ontgraven mogelijk maakt.

The Pipe Thruster is horizontaal en verticaal gefixeerd en bevindt zich op geringe diepte onder of op het maaiveld. De Pipe Thruster heeft grote klemmen waarmee de leiding door het gecreëerde boorgat wordt geduwd. Doordat de micro tunnelboor machine een iets grotere diameter heeft dan de te installeren leiding ontstaat een zogenaamde oversnijdingsruimte tussen de leiding en de wand van het boorgat. De oversnijdingsruimte wordt gevuld met een smeervloeistof om het doorvoeren van de leiding te vergemakkelijken.

Buis geklemd in pipe thruster (bron: PPI Chrobok SA)
Buis geklemd in pipe thruster (bron: PPI Chrobok SA)

Berekenen van de benodigde Thrust force met de Direct Pipe module

Met de Direct Pipe module in D-Geo Pipeline kan worden berekend hoe groot de te verwachten thrust force is die door de pipe thruster moet worden uitgeoefend om de leiding in het boorgat te kunnen installeren. De module maakt het mogelijk om een leiding bestaand uit meerdere segmenten door te rekenen. Het al dan niet optreden van buckling tijdens de installatie wordt in de berekening meegenomen. Het programma berekent de thrust force tijdens de installatie en toetst de optredende spanning in de leiding tijdens de installatie aan de grenswaarden die zijn beschreven in normen voor leidingaanleg. Ook de optredende spanningen in de aangelegde leiding op langere termijn in de gebruiksfase van de leiding worden door de Direct Pipe module berekend en getoetst aan de grenswaarden die in normen voor leidingen worden beschreven.

Voor een succesvolle installatie is een stabiel ontgravingsfront een vereiste. De stabiliteit van het boorgat ter plaatse van het ontgravingsfront is afhankelijk van de bij het boren gehanteerde steundruk aan het front van de micro tunnelboor machine. Met de Direct Pipe module kan worden berekend welke steundruk aan het boorfront moet worden gehanteerd om instorten van het boorgat bij het ontgravingsfront te voorkomen.

Schermafbeeldingen

Berekening van de steundruk d-geo pipeline
Berekening van de steundruk
Berekening van de thrust forces d-geo pipeline
Berekening van de thrust forces

De Direct Pipe module is verkrijgbaar als onderdeel van het D-Geo Pipeline Full Package.

Deze pagina delen.