Geometrie en invoer van belastingen

  • De geometrie kan uit andere Deltares producten worden ingelezen.
  • Grafische invoer van lagen, tijdsafhankelijke waterspanningsniveaus en ophogingen. Deze invoer kan ook plaatsvinden via tabellen.
  • Een volledig scala aan belastingen, zowel twee-dimensionaal als drie-dimensionale vormen.
  • Invoer van grondparameters via invoerschermen of uit een centrale projectdatabase.Geometrie en belastingen
    Geometrie en belastingen

Uitvoer

Na berekening verschaft D-Settlement toegang tot grafieken en andere relevante uitvoergegevens. Enkele voorbeelden van beschikbare grafieken zijn:

  • grafiek met zettingen, verschillende spanningen en waterspanningen kunnen wordenuitgezet in de tijd voor alle gedefinieerde verticalen
  • grafieken met restzettingen in de tijd, waarbij de gebruiker verschillende starttijdstippen kan definiëren
  • indicatie van bandbreedte in de grafieken met zettingen
  • dissipatie grafieken per grondlaag met de consolidatiegraad, uitgezet in de tijd.
Dissipatiegrafiek
Dissipatiegrafiek

Deze pagina delen.