Funcionaliteiten

Een aantal specifieke functionaliteiten zijn:

Geometrie invoer

 • Horizontale grondlagen
 • Invoer van damwandplanken door keuze uit een uitgebreide bibliotheek (Arcelor, Hoesch, Larssen, Chaparral)
 • Wizard voor de snelle invoer van samengestelde damwandconstructies (Berliner wanden)
 • Ankers, inclusief voorspanningkracht en maximale belasting (yielding)
 • Stempels, inclusief voorspanningkracht en maximale belasting (buckling)
Grafische user interface met gefaseerde ontgraving
Grafische user interface met gefaseerde ontgraving

Invoer van belastingen

 • Verdeelde belastingen op het maaiveld
 • Lijnbelastingen, momenten en normaalkrachten langs de damwandconstructie
 • Interpretatie model voor sonderingen, invoer via GEF-file.

Soil modelling

 • Interpretatiemodel
 • Verenmodel
 • Gronddrukcoëfficiënten (Ka, Ko en Kp)
 • Elasto-plastische modellering van belasten/herbelasten.
Spanningrek relatie
Spanningrek relatie

Modellering van grondwater en waterspanningen

 • Hydrostatische druk door invoer van grondwaterniveaus (per grondlaag)
 • Aanvullende waterover en -onderdruk.

Bouwfases

Alle instellingen voor bouwfases kunnen eenvoudig in een overzichtelijke tabel worden aangepast. Per bouwfase kunnen worden ingesteld:

 • ontgraving of ophoging van grond
 • aanbrengen of verwijderen van belastingen
 • aanbrengen of verwijderen van ankers en stempels
 • aanbrengen of verwijderen van voorspanning in ankers en stempels
 • aanpassing van waterspanningen.

Houten damwand

In het kader van het actieplan Hout in de GWW (Grond Weg en Waterbouw) is in opdracht van Centrum Hout door TU Delft CiTG informatie ontwikkeld voor constructeurs voor het berekenen en controleren van houten damwanden.

Deze informatie betreft:

 • Tabellen met frequent gebruikte diktes en lengtes van houten planken.
 • Eigenschappen van veel gebruikte houtsoorten (sterkte, stijfheid).
 • Formules om de stijfheden in de berekeningen van houten damwanden te bepalen uit eigenschappen van de houten planken. Deze stijfheden zijn verschillend voor de toetsing van de uiterste grenstoestand en bruikbaarheidsgrenstoestand.

In D-Sheet Piling zijn de houten damwandprofielen opgenomen. De berekening en toetsing van de houten damwanden is geimplementeerd.

Uitvoer

Invoer- en uitvoertabellen, figuren en rapporten zijn beschikbaar voor printen en exporteerbaar naar andere Windows programma’s via het Windows prikbord. De volgende figuren zijn beschikbaar:

 • verplaatsingen
 • momentenlijnen
 • dwarskrachten
 • waterspanningen
 • gronddrukken op de damwand
 • resultaten van de berekeningen voor het lengteontwerp en toetsing op de globale stabiliteit
 • rapporten met figuren voor een standaardberekening en voor de Eurocode 7 controleberekening de geometrie kan geëxporteerd worden voor verdere stabiliteitstoetsing in D-Geo Stability.
Uitvoer van spanningen en vervormingen in de damwand
Uitvoer van spanningen en vervormingen in de damwand

Deze pagina delen.