Het Europese project INTACT ‘Impact of Extreme Weather on Critical Infrastructure’ is in mei 2014 gestart en zal in 2017 concrete antwoorden formuleren op de complexe uitdaging van de weerbestendigheid van de vitale infrastructuur.

De vitale infrastructuur is een breed begrip van gezondheidszorg en voedselproductie tot en met ICT infrastructuur, energieproductie en transportsystemen. Door klimaatverandering zullen weerpatronen veranderen en dit zal leiden tot een toename van extreem weer, waarbij nadelige effecten worden verwacht voor beheer en onderhoud van de infrastructuur en de veiligheid van de gebruiker. Ook zal dit tot economische schade kunnen leiden door uitval.

De doelstellingen van het project INTACT zijn:

  • De risico’s van extreem weer voor de verschillende regio’s in Europa in te schatten,
  • De vitale infrastructuur van Europa te classificeren op basis van de kwetsbaarheid voor extreem weer,
  • Het stimuleren van bewustwording voor de impact van extreem weer bij beslissers en beheerders van vitale infrastructuur,
  • Het vaststellen van potentiële maatregelen en technologieën om schade aan de vitale infrastructuur te voorkomen en om effectief te kunnen reageren en herstellen tijdens en na een crisis.

De resultaten van het project worden samengebracht in de ‘INTACT Reference Guide’. Dit is een beslissingsondersteunend systeem voor de beheerders met systematische methoden en ‘best practices’ om de vitale infrastructuur te beschermen tegen extreem weer.

Deltares leidt het werkpakket met case studies naar extreme sneeuwval (Finland), hittegolven en droogte (Spanje), extreme neerslag en aardverschuivingen (Italië) en overstromingen en wateroverlast (Ierland en Nederland). Het totaal aan cases is zo gekozen dat de meeste typen vitale infrastructuur in verschillende geografische en klimatologische omstandigheden aan bod komen.

De Nederlandse case richt zich op vitale infrastructuur van de haven van Rotterdam en de verbindingen met het achterland via weg, vaarweg, spoor en pijpleidingen. Met weer- en impactmodellen wordt het effect van het weer op de infrastructuur onderzocht. Door koppeling met logistieke modellen zullen cascade effecten en de intermodale transportketen worden bestudeerd.

Deze pagina delen.