Op risico's gebaseerde besliskundige informatie voor betrouwbaarheid en beschikbaarheid van infrastructuur

De belangrijkste componenten van op risico gebaseerde besliskundige informatie zijn de karakterisering van gevaren, belastingen en andere onzekerheden, de impact hiervan op ons bodem- en watersysteem en op de prestaties van infrastructuur. Uiteindelijk komt dit tot uiting in de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van netwerken en assets en ten slotte in het welzijn van onze samenleving. Om het genereren van besliskundige informatie te vergemakkelijken, worden methoden en tools ontwikkeld en verbeterd voor domeinen zoals waterkeringen, haveninfrastructuur, kustwaterbouw, waterbouwkundige constructies, wegen en spoorwegen. Op basis van deze ontwikkelingen worden er richtlijnen opgesteld met nationale en internationale stakeholders (NEN, EUROCODE) en wordt relevante regelgeving aangepast.

Het aannemen van deze technologieën door overheden, vermogensbeheerders en aannemers leidt tot een optimaal gebruik van bestaande data en het verzamelen van nieuwe data, en daarmee tot een vermindering van onzekerheden. Zo ontstaat er een duidelijk beeld van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van infrastructuurnetwerken en assets. Dit maakt veilig gebruik van verouderde infrastructuur mogelijk en voorkomt onnodige ingrepen. Tegelijkertijd faciliteert de besliskundige informatie in termen van risico's en onzekerheden waar nodig kosteneffectieve maatregelen. Dit wordt ook gedaan met betrekking tot klimaatbestendig ontwerp in landelijke en stedelijke gebieden.

Vernieuwing en renovatie beheersbaar maken

In 2021 initieerde Deltares samen met Rijkswaterstaat, MARIN en TNO de ontwikkeling van een verbeterde engineering toolbox, in co-creatie met publieke en private partners van SmartPort en het kennisprogramma over waterbouwkundige constructies. Zowel op het gebied van technische als functionele beoordelingen heeft (datagedreven) tool ontwikkeling en validatie plaatsgevonden in meerdere projecten: bij kademuren in de Rotterdamse haven, stuwen in de Maas en de Hollandsche IJsselkering. Hier werd gebruik gemaakt van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van ondersteunende digitale technologieën.

Het gewenste effect is om beter te kunnen beslissen over de technische en functionele noodzaak van vervanging van objecten als onderdeel van het grotere bodem- en watersysteem. De wetenschappelijke kennisbasis voor deze technieken, modellen en methoden wordt opgezet in samenwerking met universiteiten en collega's en is vastgelegd in wetenschappelijke artikelen.

Deltares faciliteert overheden, vermogensbeheerders en het bedrijfsleven met besliskundige informatie om met onzekerheid en risico's om te gaan bij het nemen van beslissingen over beleidsmaatregelen, investeringen of bouwmaatregelen. De impact waar we naartoe werken, is het verbeteren van de besluitvorming, wat leidt tot een veerkrachtigere en duurzamere voltooiing van de uitdagingen die voor ons liggen.

Deze pagina delen.