Good Modelling Practice (GMP)

Jos van der Baan, coastal engineer bij Arcadis, geeft aan dat de GMP bij Arcadis uit overtuiging wordt toegepast. “GMP versterkt de onderbouwing richting de klant en ondersteunt onze interne opleiding. Het is bij ons onderdeel van het ISO kwaliteitsmanagement. Het streven is dat modelleurs GMP met de spreekwoordelijke paplepel krijgen ingegoten.” GMP wordt gebruikt om bewust te modelleren, zowel objectief als subjectief. Objectief vanwege onderbouwing en transparantie, subjectief omdat het gereedschap in de handen van iemand met verstand van zaken is. De overgang naar online werken door COVID-19 en de overgang naar andere ondersteunende systemen heeft de doorstart van GMP bij Arcadis zeker ook versneld.

Procestappen en intercollegiale checks

Bij modelleerprojecten hanteert Arcadis een stappenplan met een stroomschema vanaf het openen van een modelleerlogboek tot aan de archivering. Er zijn tijdens de stappen vier tussentijdse checks door collega’s:

  • de model set-up
  • scripts / tools
  • modelresultaten
  • modelrapport

De tussentijdse checks worden uitgevoerd door een ervaren modelleur. Er is een maandelijks modelleurs-overleg en er wordt een ‘levend document’ – de Modelling Guidelines Report – bijgehouden.

Auditor Arno Nolte is onder de indruk van de organisatie van het GMP systeem. “De processtappen, intercollegiale checks en ondersteunende technische middelen zijn transparant en goed op elkaar afgestemd.”

In het tweede onderdeel van de audit zijn een nationaal en internationaal project bekeken.

Waterfront Development Jubail Industrial City

Dit internationale project in de Golfregio is uitgevoerd om de ontwerphoogte van waterstanden en de verversing van water in een kunstmatig kanaal vast te stellen. Hiervoor is gebruik gemaakt van Delft3D Flexible Mesh Suite (*) vanwege de grote verschillen in ruimtelijk detail binnen het modeldomein. Een model dat al in 2014 werd ontwikkeld is als basis gebruikt.

Omdat er onzekerheden zijn met betrekking tot modelinvoer en -aannames die niet met metingen of anderszins te verkleinen zijn, is gebruik gemaakt van gevoeligheidsanalyses om het effect van de onzekerheden in beeld te brengen. Rufus Velhorst van Arcadis heeft de modelwerkzaamheden uitgevoerd en geeft aan: “Er is gebruik gemaakt van een modelleerlogboek, waarin de opeenvolgende berekeningen en de verschillen zijn beschreven. De model-checks zijn uitgevoerd door een collega.

De suggestie van Arno Nolte is dat het aan te bevelen is om de interactie waar mogelijk meer gestructureerd te documenteren, maar hij geeft ook complimenten voor het modelwerk en de onderbouwing.

arcadis herkwalificeert - al reggah district

Meerjarige Veldmeting Eems-Dollard (MVED)

Het nationale project is de langjarige modellering voor de Eems-Dollard. Hier speelt de combinatie van metingen en modellen een grote rol. Het gaat in het model om de waterveiligheid; de belasting van hoge waterstanden en golven op de primaire keringen. Een model van Noordzee tot de golven op de dijk. Het doel is de metingen te toetsen en eventueel aan te vullen. De gewenste of nodige nauwkeurigheid van het modelinstrumentarium is daardoor niet vastgelegd. Gewerkt is met een model dat in 2018 ‘bevroren’ is ter vergelijking. In 2022 wordt gekeken of modelaanpassing nodig is. Klaas Lenstra van Arcadis is de verantwoordelijke voor de modellering.

Arno Nolte vindt dit project zeer interessant omdat hier langjarige metingen en het werken met modellen samen komt. “Waardevol is ook dat er vanuit de kennis van het Eems-Dollard systeem, kennis van de processen en kennis van de vraagstelling gewerkt wordt. De wijze waarop dit is gedaan ziet er prima uit.”

arcadis herkwalificeert - meerjarig veldmeting Eems Dollard

Hercertificering

De Arcadis modelleurs hebben tijdens de audit laten zien dat de ervaring en expertise met Delft3D modellering bij hen duidelijk aanwezig is. Op basis hiervan is de conclusie dat Arcadis voor hercertificering in aanmerking komt.

*De internationale naam is Delft3D FM Suite (Delft3D FM). In Nederland staat deze suite bekend als de D-HYDRO Suite.

Deze pagina delen.