Het ontwerpend onderzoek 'Op Bodembasis' biedt een nieuwe kijk op de bovenste bodemlaag als basis voor de verstedelijkingsopgave. In een multidisciplinair team hebben BoschSlabbers, Deltares en Huib Sneep samen met een team van experts onderzocht hoe er vanuit de bodem gebouwd kan worden voor verschillende typen verstedelijking (in- en uitbreiding) en bodems (zand, klei en veen). Het resultaat van de eerste fase is een beeldend pleidooi voor een transitie waarbij water en bodem sturend zijn bij de verstedelijkingsopgave.

In het onderzoek ontrafelen we de bodem, brengen inzichten samen, ontwerpen een toekomstbeeld en komen zo tot bouwstenen voor de verstedelijkingsopgave met de bodem als basis. Zo leveren we een bijdrage aan enerzijds wáár te verstedelijken en anderzijds hóé te verstedelijken vanuit het perspectief van bodem en water. De belangrijkste inzichten zijn:

  • Herstel en bescherm de bovenste bodemlaag in de stad
  • Stem stedelijke functies af op de bovenste bodemlaag
  • Maak verantwoord gebruik van natuurlijk kapitaal bovenste bodemlaag

Naar praktische handvatten

De tweede fase van het project gaat nu van start. We concretiseren de resultaten van het onderzoek naar praktische handvatten voor de inrichting van ons bestaande en nieuwe stedelijk gebied met de natuurlijke ondergrond als basis (zand, klei en veen). Zo komen we tot een handboek om in verstedelijkt gebied te bouwen vanuit de bodem.

Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door de subsidie van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie vanuit de Open Oproep Bouwen vanuit de bodem.

Naast BoschSlabbers, Deltares, en Huib Sneep, maken ook Gemeente Alphen aan den Rijn, BPD Gebiedsontwikkeling en Vereniging GPKL onderdeel van dit multidisciplinaire team.

Deze pagina delen.