Het Buurtdashboard biedt vooral inzicht in stedelijke buurten, al staan er ook landelijke buurten in. Naast fysieke eigenschappen, zoals hoe groen een buurt is en waar dit groen ligt, in openbaar gebied of juist in niet-openbaar gebied, of welke gevoelstemperaturen op een hete zomerdag het meest voorkomen, zijn er ook sociaal-economische indicatoren in opgenomen. Zo kunnen gemeenten ook zien hoeveel procent van de inwoners moeite heeft met rondkomen of ernstig eenzaam is. Deze laatste indicatoren zijn belangrijk om mee te nemen bij het bepalen hoe kwetsbaar een buurt is voor hitte. Mensen met weinig sociale contacten lopen bijvoorbeeld een groter risico op gezondheidsproblemen tijdens hete periodes.

Buurtdashboard klimaatadaptatie Deltares HvA
Voorbeeld van een webpagina op Buurtdashboards

Het Buurtdashboard maakt het gemeenten gemakkelijk statistieken te vergelijken met buurten van hetzelfde wijktype of met de rest van de gemeente. Daarnaast kunnen ook andere partijen die met klimaatadaptatie aan de slag willen, er gebruik van maken.

Veel informatie in het buurtdasboard komt direct uit de Klimaateffectatlas. Deze is in 2007 ontstaan vanuit de behoefte van verschillende provincies en kennisinstellingen om landelijke klimaatinformatie op een laagdrempelige manier toegankelijk te maken. De atlas wordt sinds 2012 beheerd door Stichting CAS (Climate Adaptation Services). Sinds 2020 doet CAS dat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dat betekent onder andere dat ze de Klimaateffectatlas regelmatig actualiseert, uitbreidt en verbetert. Zo werken de nieuwe KNMI-scenario’s uit 2023 in veel kaarten door en vindt er daardoor de komende periode een grootschalige update plaats, die begin 2025 klaar moet zijn. Ook worden er gegevens uit bronnen van het CBS en RIVM toegevoegd.

Deze pagina delen.