Op verschillende plekken in Nederland zijn sinds kort meetsystemen ingericht om bodemdaling structureel en frequent te meten. Nieuwe meettechnieken worden ingezet om de belangrijkste mechanismes van de bodemdaling in veenweidegebieden te ontrafelen. Alleen als bekend is welk mechanismen verantwoordelijk zijn voor bodemdaling, kunnen effectieve technische en beleidsmatige maatregelen worden ontworpen. Om meer te weten te komen over hoe je bodemdaling kan meten en de nieuwe meettechnieken die zijn gebruikt zijn we met Sanneke van Asselen, bodemdalingsexpert bij Deltares op bezoek gegaan op de meetlocatie in Zegveld. Simon van Diepen, promovendus bij de TU Delft vertelt over hoe hij in zijn onderzoek gebruik maakt van InSAR-metingen en -gegevens om de bodemdaling en onderliggende processen te onderzoeken.

Beluister de podcast: De techniek achter bodemdaling meten

Regelmatig maken we gebruik van sleuteltechnologieen als AI, robotica, big data, nieuwe meet- en monitoringstechnieken om tot oplossingen te komen, zodat we veilig en duurzaam kunnen leven in de delta. Nu en in de toekomst. Hoe we dat doen vertellen we graag in een serie podcasts waarin we je meenemen naar plekken waar techniek water en ondergrond elkaar vinden.

Deze pagina delen.