Over Deltares in Indonesië

Het nieuwe kantoor laat zien dat we sterk willen bijdragen aan het opbouwen en versterken van samenwerkingsverbanden in zowel Indonesië als in de bredere Zuidoost-Aziatische regio.

Hiermee willen we meewerken aan het innoveren en zien we van lokale kennis, zodat we samen de waterproblemen van Indonesië kunnen helpen oplossen. We begrijpen het belang van samenwerking. We willen graag leren van elkaar en van de nieuwe methoden die we gezamenlijk kunnen gebruiken.

Nishchal Sardjoe en Henni Hendarti, landencoördinatoren Deltares Indonesië

Urgente waterproblemen aanpakken

Indonesië heeft te maken met een scala aan watergerelateerde uitdagingen, variërend van de eeuwigdurende dreiging van overstromingen en kusterosie tot de kritieke kwesties van grondwaterbeheer en klimaatadaptatie. Met tientallen jaren ervaring en een bewezen staat van dienst in de regio is Deltares goed toegerust om deze uitdagingen aan te pakken. Onze samenwerkingsverbanden in Indonesië laten zien dat we samen op zoek zijn naar innovatieve oplossingen.

Een rijke geschiedenis van samenwerking

De unieke geografische en klimatologische omstandigheden van Indonesië maken het land kwetsbaar voor overstromingen, kusterosie en grondwaterproblemen. Deltares werkt al tientallen jaren aan de aanpak van deze problemen. Inmiddels heeft Deltares sterke samenwerkingsverbanden ontwikkeld met Indonesische overheidsinstanties, onderzoeksinstituten en niet-gouvernementele organisaties.

Dit resulteert in een rijke geschiedenis van gezamenlijke projecten en initiatieven die zijn gericht op het verbeteren van overstromingsrisicobeheer, kustbescherming, duurzaamheid van grondwater en aanpassing aan klimaatverandering. De betrokkenheid van Deltares speelt een cruciale rol bij de ontwikkeling van een veerkrachtige infrastructuur, de verbetering van waterbeheerpraktijken en de capaciteitsversterking van Indonesische professionals en onderzoekers.

Deltares is actief betrokken bij diverse projecten in heel Indonesië. Op deze manier draagt Deltares bij aan de duurzame ontwikkeling van het land. Enkele opmerkelijke projecten zijn: Veenkartering, Effectbeoordelingen voor pulp- en oliepalmplantages in de veengebieden van het schiereiland Kampar, Delft-FEWS gekoppeld aan Twitter (Jakarta), en Monitoring crop yield anomalies, het Joint Cooperation Programme, het National Capital Integrated Coastal Development Project (NCICD), het Urban Flood Resilience project in Bima, Manado en Pontianak, Building with Nature Demak, en Water as Leverage Semarang.

Een wereldwijde visie op duurzaam waterbeheer

Het werk van Deltares in Indonesië is diep geworteld in onze overkoepelende missie om deltaleven. We zetten ons in om duurzaam water-, bodem- en milieubeheer op wereldwijde schaal te bevorderen. Onze betrokkenheid bij Indonesië is een bewijs van onze toewijding aan het verbeteren van de lokale gemeenschappen wereldwijd, het opbouwen van veerkracht ten aanzien van veranderende milieuomstandigheden en het bevorderen van een duurzame toekomst voor iedereen.

Deze pagina delen.