Om te voorkomen dat overstromingen rampen veroorzaken, en te komen tot een goede besluitvorming over maatregelen is meer nodig dan een kosten-baten analyse, stellen de auteurs van het artikel. De studie roept op tot het benaderen van waterveiligheid vanuit een veerkrachtgedachte en stelt 4 concrete elementen voor om toe te voegen aan de huidige risicobenadering. Door deze elementen in beeld te brengen kunnen beleidsmakers deze meenemen in het afwegen van verschillende strategieën voor waterveiligheid.

Vier elementen

De vier elementen in het artikel zijn:

  • Focus op welzijn in plaats van economische schade alleen. De meeste studies stellen kosten-batenanalyses centraal bij de selectie van maatregelen. Echter een euro is niet voor iedereen evenveel waard en het verlies van een huis is ingrijpend, ook als het een lagere monetaire waarde heeft.
  • Neem de herstelcapaciteit mee. Minder bevoorrechte bevolkingsgroepen worden vaak harder geraakt door overstromingen doordat zij moeilijker en langzamer herstellen van de schade en andere gevolgen van overstromingen dan meer welvarende bevolkingsgroepen. Het vervangen van bijvoorbeeld beschadigde voertuigen, machines of verdronken vee is immers eenvoudiger voor mensen met grotere financiële reserves.
  • Houd rekening met extreme gebeurtenissen. De impact van potentieel rampzalige verrassingen is mogelijk beter te verminderen door de gevolgen van gebeurtenissen te onderzoeken die extremer zijn dan waarop het huidige watersysteem is ontworpen.
  • Differentieer tussen verschillende gebieden en bevolkingsgroepen. Om beslissingen te nemen die het welzijn van de maatschappij verbeteren, zullen de effecten van overstromingen op verschillende bevolkingsgroepen of in verschillende deelgebieden beter in beeld gebracht moeten worden.

Nu kan het

Er is nu voldoende kennis en er zijn voldoende middelen om de vier elementen ook mee te kunnen nemen in de analyses van strategieën voor waterveiligheid. Dit voorkomt toenemende ongelijkheid, zorgt voor een sneller herstel na een ramp en maakt dat de maatschappij beter gesteld staat voor overstromingen en klimaatverandering.

Deze pagina delen.