Nautical SUNRISE is gelanceerd in december 2023 als onderdeel van Horizon Europe, dat wetenschap en innovatie wil stimuleren om zo het concurrentievermogen van Europa te vergroten. Het project van € 8,4 miljoen heeft tot doel grootschalige inzet en commercialisering van offshore drijvende zonne-energiesystemen in de toekomst mogelijk te maken, zowel als autonome systemen als geïntegreerd in offshore windparken. De opwekking van zonne-energie op zee wordt gezien als een manier om de energietransitie te versnellen.

Binnen het project zal Deltares kijken naar de mogelijkheden om het ontwerp te optimaliseren voor de omstandigheden op de Noordzee. Enerzijds wil je bestand zijn tegen de hoge golven en harde wind, anderzijds loont het om op zoek te gaan naar kostenbesparingen door je ontwerp efficiënter te maken. Daarvoor zal Deltares testen in de Deltagoot inzetten, zijn grootste hydraulische faciliteit. Daarnaast doet Deltares ook onderzoek naar de effecten van drijvende zonne-energie op marine ecosystemen.

Testlocatie

De testlocatie voor Nautical SUNRISE wordt een offshore drijvend zonnesysteem van vijf MegaWatt, gebaseerd op een modulair systeem van het Nederlandse bedrijf SolarDuck. Dit systeem wordt elektrisch geïntegreerd, gecertificeerd en geplaatst op de Noordzee, in windpark OranjeWind van energiebedrijf RWE (Hollandse Kust West VII).

Vooraf doet het Nautical SUNRISE-consortium uitgebreid onderzoek naar de betrouwbaarheid, overlevingskansen, elektrische stabiliteit en opbrengst van offshore drijvende zonnesystemen. In een uitgebreid schaalvergrotingsplan worden uitdagingen en mogelijkheden op een rij gezet bij het commercialiseren van offshore drijvende zonnesystemen.

Duurzaamheid

Daarnaast wordt naar de milieu-impact en duurzaamheid van zon op zee gekeken. Het onderzoeksconsortium kijkt naar de ecologische effecten van offshore solar ook in samenhang met offshore wind. Verder beoordeelt het consortium de ecologische voetafdruk, circulariteit en duurzaamheid gedurende de volledige levenscyclus van offshore solar. Zo kan er breed kennis worden ontwikkeld over de ecologische implicaties van deze vorm van energie-opwekking.

Partners

In het project werken de volgende partijen samen: Dutch Marine Energy Centre (DMEC), SolarDuck, RWE, Blunova, Bridon-Bekaert The Ropes Group, UHasselt, KU Leuven, Oxford PV, SINTEF Industry, SINTEF Ocean, Catalaans Instituut voor Energie Onderzoek (IREC-CERCA), INESC TEC en WavEC Offshore Renewables.

Deze pagina delen.