Lees het prijswinnende artikel

Het artikel in Stromingen 1 van 2022 concludeert dat structureel herstel van het watersysteem van het Nederlandse zandgebied noodzakelijk is om het beter bestand te maken tegen droogte. Vanuit het grondwatersysteem geredeneerd, zijn er drie oplossingsrichtingen:

  1. grondwaterontwatering beperken (langer vasthouden),
  2. grondwateronttrekkingen beperken (minder eruit) en
  3. grondwateraanvulling bevorderen (meer erin).

De oplossingsrichtingen beogen hogere grondwaterstanden in het groeiseizoen, hogere beekafvoeren in de zomer en meer kwel richting grondwaterafhankelijke natuur. Modelberekeningen met het Landelijk Hydrologisch Model laten zien dat oplossingen pas effectief zijn als ze omvangrijk, integraal en structureel worden doorgevoerd.

Een eerste belangrijke en zeer kansrijke stap bij de herinrichting van het watersysteem is, volgens Perry de Louw van Deltares en hoofdauteur van het artikel, het inrichten van hydrologische bufferzones rondom grondwaterafhankelijke natuur.

Door ontwatering en onttrekkingen hier te beperken kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het tegengaan van verdroging van natuur en wordt invulling gegeven aan het Water en Bodem sturend principe.

Perry de Louw, expert droogte en grondwater

Een keer per drie jaar wordt de Kees Maas prijs uitgereikt voor het beste artikel in het vakblad Stromingen door stemming onder de leden. Stromingen is het vakblad van de Nederlandse Hydrologen Vereniging (NHV). De prijs is vernoemd naar gewaardeerd hydroloog en ere-lid van de NHV: Kees Maas.

Auteurs van het artikel zijn; Perry de Louw (Deltares), Janneke Pouwels (Deltares) en Joachim Hunink (inmiddels bij waterschap Aa en Maas), Flip Witte (FWE), Gé van den Eertwegh (KnowH2O) en Ruud Bartholomeus (KWR)

De winnaars van de Kees Maas Prijs

Deze pagina delen.