Uit ervaringen met bestaande aquathermie projecten is gebleken dat er voldoende kennis moet zijn van de waterkwaliteit en de ecologie van het onttrekkende water om tot een goed ontwerp te komen. In de ontwerphandreiking is daarom extra aandacht geschonken aan de interactie tussen de waterkwaliteit en het ontwerp en onderhoud van het aquathermiesysteem.

Praktische tips en ervaringen bestaande aquathermiesystemen

Om tot een goed ontwerp te komen is deze ontwerphandreiking gebaseerd op beschikbare kennis van hydraulica, van gangbare onderdelen zoals pompen, filters en warmtewisselaars. Hierin zijn praktische tips opgenomen waar in het ontwerp rekening gehouden moet worden. Daarnaast zijn in deze ontwerphandreiking ervaringen met bestaande aquathermiesystemen gebundeld, zodat hier van geleerd kan worden.

De (praktijk)kennis over TEO-systemen zal de komende jaren groeien. De experts raden aan deze handreiking periodiek te herzien en de nieuwste kennis toe te voegen.

aquathermie infograph
Zo werkt thermische energie uit oppervlaktewater

WarmingUP

De ontwerphandreiking is tot stand gekomen in kennisprogramma WarmingUP. Met de kennisontwikkeling in WarmingUP zorgen we er gezamenlijk voor dat aquathermie echt een alternatief wordt voor het collectief verwarmen en koelen van gebouwen. In WarmingUP werken ruim veertig partijen uit de hele warmteketen samen aan het ontwikkelen van toepasbare kennis, zodat collectieve warmtesystemen betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar zijn voor de warmtetransitie.

Deze pagina delen.