Aan de Europese land-zee grensvlakken vinden we dichtbevolkte gebieden en belangrijke economische activiteiten. Dat gebied kent ook de nodige uitdagingen. Het in evenwicht brengen van tegenstrijdige belangen en gebruiken zoals visserij, aquacultuur, energieproductie, toerisme en transport is belangrijk voor het delicate ecologische evenwicht dat op haar beurt weer belangrijk is voor de leefbaarheid in het grensgebied.

Belangrijk om beslissingen te onderbouwen

Naar verwachting zal de productie en daarmee gebruik van hulpbronnen in deze gebieden enorm toenemen, tot wel zes keer meer voor voedsel en veertig keer voor energie tegen 2030. Observaties van zowel zout- als zoetwatersystemen in dit grensgebied zijn belangrijk om beslissingen hierover te onderbouwen. Zeker ook in het kader van de EU missie ‘restore our Ocean and Waters by 2030’.

Potentieel van gebieden in beeld

De onderzoekers van het LandSeaLot project willen het potentieel van het grensvlak tussen land en zee beter in beeld brengen. Dat lukt niet alleen met onderzoek. Daarom gaan ze samenwerken met georganiseerde groepen van belanghebbenden in diverse Europese grensgebieden zodat ook deze kennis wordt benut. Het project koppelt zo veldmetingen en burgerwetenschap aan satelliet- en veldobservaties en modellering. Zo zal LandSeaLot nieuwe observatiegegevens en geïntegreerde informatie genereren. Die gegevens worden beschikbaar gemaakt door al bestaande Europese platforms zoals: de European Marine Observation and Data Network (EMODnet), Copernicusdiensten en het observatiedeel van de Digital Twin of the Ocean (EDITO, ILIAD).

Het is enorm belangrijk dat we in Europa juist nu onze kennis over het grensvlak tussen land en water delen. De uitkomsten van LandSeaLot kunnen duurzaam beleid en beheer van deze gebieden in Europa op die manier een impuls geven. Ik ben er trots op dat we bij de start al connectie met burgerwetenschap- en andere belanghebbenden op negen locaties hebben: de Zwarte Zee, de Egeïsche Zee, de Middellandse Zee, de Atlantische Oceaan, de Noordzee en de Oostzee. In zogenoemde Integratielabs gaan we samen met hen voorgestelde verbeteringen beproeven.

Jos Brils, expert bij Deltares en coördinator van LandSeaLot

'LandSeaLot: Land-Sea interface: Let’s observe together!' is een onderzoeks- en innovatieactie (RIA) gefinancierd door de onderwerpen van het Horizon Europa-werkprogramma: HORIZON-CL6-2023-01-11: Het verkleinen van observatiekloven in het land-zee-interfacegebied. Startdatum: 01 februari 2024. Einddatum: 01 januari 2028.

Deze pagina delen.