Gevolgen van klimaatverandering

De gevolgen van klimaatverandering voor mens, planeet en welvaart worden steeds groter. Veel regio's en gemeenschappen worstelen om verliezen te vermijden en moeten hun klimaatbestendigheid verbeteren. Voortdurende achteruitgang van natuurlijk kapitaal leidt tot stijgende kosten, grotere kwetsbaarheid en verminderde stabiliteit van belangrijke systemen.

Daarom erkent de European Mission on Adaptation de noodzaak van een systemische aanpak door sector overschrijdend en discipline overschrijdend te werken, te experimenteren en lokale gemeenschappen te betrekken.

Een vernieuwende en praktische aanpak

NBRACER gaat deze uitdaging aan met een innovatieve en praktische aanpak om de transformatie naar klimaatbestendige regio's die veilig, groen, schoon, gezond en rechtvaardig zijn, te versnellen.

Aanpassing zal gebaseerd zijn op het slim verpakken van op Nature Based Solutions (NBS), geworteld in de hulpbronnen die worden geleverd door verschillende landschapskenmerken (kust, stad, platteland), en ingebed in een transformatieve actiebenadering die regio's en gemeenschappen mobiliseert en in staat stelt om vooruit te komen.

Lokale regio's

Het project werkt samen met regio's in het Atlantische bio-geografische gebied om duurzame, Nature Based Solutions te visualiseren, samen te ontwerpen, te demonstreren en op te schalen via 5 demonstratieregio's:

  • Porto
  • Cantabrië
  • Midden-Denemarken
  • Nouvelle-Aquitaine
  • West-Vlaanderen

En 3 replicatieregio's

  • Cávado
  • Oost-Vlaanderen
  • Friesland

Dit proces wordt ondersteund door inspanningen op regionale schaal om adaptieve paden op te zetten met ondersteuning van de gemeenschap, waarbij NBS-oplossingsportfolio's worden getest en gevalideerd die de verschillende landschappen aanpakken. Er zullen innovatieve tijd- en plaatsspecifieke adaptatie- en transformatiepaden worden ontwikkeld. Bovendien maken capaciteitsopbouw en netwerken kennisuitwisseling en schaalvergroting mogelijk.

Onder leiding van Deltares bundelt het consortium van 30 partners uit 8 landen de krachten van praktijkwerkers, ecosysteemingenieurs, innovators van transformatiepaden, financiën en experts op het gebied van capaciteitsopbouw. NBRACER loopt in de periode 2023 – 2027.

Projectcoördinator Mindert de Vries (Deltares) “Het project wordt ondersteund door een uitgebalanceerd consortium van partners, waaronder regionale en gemeentelijke overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Het is duidelijk gericht met aanzienlijke budgetten op het demonstreren en delen van Nature Based Solutions in Atlantische landschappen. Ik ben heel blij met de kans om de regio's en Europa te helpen vooruitgang te boeken in de richting van een duurzame en groene klimaatadaptatie."

Deze pagina delen.