warmtetransitie nodig in gebouwde omgeving

Bonne van der Veen, medeschrijver van het voorstel: “Met de toekenning van 12 projecten en de demonstratie van 6 innovaties in de praktijk van NWN! realiseren we gezamenlijk de aanleg van collectieve duurzame warmteystemen tegen lage maatschappelijke kosten. Hiermee kunnen we onze kennis, ervaringen en het netwerk dat we opgebouwd hebben in WarmingUP doorzetten in NieuweWarmteNu!

Deltares is trekker van een uitgebreid leer- en ontwikkelprogramma, dat zorg draagt voor het delen van de ervaringen met toekomstige projecten. Daarnaast is Deltares betrokken bij drie innovaties, namelijk de verbetering en uitbreiding van de Design Toolkit Warmtenetten, het optimaliseren van put-ontwerpen voor grootschalige seizoensopslag van warmte – Hoge Temperatuur Opslag ofwel HTO- en de inpassing van de HTO-Nesselande in het warmtenet van Rotterdam.

Met de goedkeuring van deze aanvraag wordt een enorme impuls gegeven om het gebruik van aardgas voor verwarming versneld af te bouwen en de inzet van duurzame collectieve warmtesystemen te versnellen tegen acceptabele kosten. Het consortium NieuweWarmteNu! is daarom erg blij met deze toekenning vanuit het Nationaal Groeifonds.

De warmtesystemen worden gerealiseerd met inzet van duurzame warmtebronnen als geothermie, restwarmte, zonthermie en aquathermie. In de projecten zijn diverse vormen van eigendom en beheer van de warmtesystemen opgenomen. Soms zijn warmtebedrijven of netbedrijven de initiatiefnemer en in andere projecten een gemeente of een lokale wijkcoöperatie.

Het NWN! consortium bestaat uit de volgende partijen:

  • Warmtebedrijven: Eneco, Ennatuurlijk, Essent, HVC, SVP en Vattenfall
  • Partijen die werken aan energie uit de ondergrond: EBN, Equans, Huisman en Shell
  • Partijen die werken aan energie uit water: NWB Bank en verschillende waterschappen
  • Gemeenten: Den Haag, Groningen, (Metropoolregio) Amsterdam, Rotterdam en Utrecht
  • Provincies: Gelderland, Limburg en Zuid-Holland
  • Brancheorganisaties: Bodemenergie Nederland, Geothermie Nederland, Netbeheer Nederland en Netwerk Aquathermie
  • Koepelorganisaties van energiecoöperaties: EnergieSamen en Energie van Utrecht. Warmtenetwerk Westland (enkele tuinders, HVC, Capturam en gemeenten Westland en Midden-Delfland) en Warmte Samenwerking Oostland (gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Zuidplas, Waddinxveen en Zoetermeer)
  • Kennisinstellingen: TNO, KWR en Deltares
  • De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (penvoerder) en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deze pagina delen.