Veel stedelijke infrastructuur zoals riolering en waterbouwkundige kunstwerken zijn decennia geleden ontworpen en aangelegd. Veroudering, strengere eisen, en klimaatverandering vragen om voortdurende aanpassingen aan en onderhoud van het systeem.

Dit is in de dagelijkse praktijk ingewikkeld, omdat:

  • Veranderingen in de omgeving en klimaat gaan vaak sneller dan waar in de geschatte levensduur mee rekening is gehouden, denk aan vaker hevige regenbuien of meer inwoners in de stad.
  • De aanleg gebeurde volgens de eisen van die tijd en die passen niet altijd meer bij de huidige eisen. Oudere (onder)delen worden niet (meteen) aangepast op de nieuwe vereisten.
  • Stedelijke afwateringssystemen zijn verstrengeld met andere stedelijke systemen, zowel boven- als ondergronds. Denk aan drinkwaterleiding, gas- energienetwerk. De slechte werking van de een beïnvloed de ander.
  • Besluitvorming wordt beïnvloed door politieke/maatschappelijke overwegingen in combinatie met veranderende regels en voorschriften, de persoonlijke voorkeuren.
  • Adequaat beheer van infrastructuur vraagt om kennis en begrip van onder andere hydrologie, hydraulica, waterkwaliteit, volksgezondheid, materiaalkunde, bodemkunde, vegetatie, biodiversiteit, verouderings- en vervalprocessen, inspectietechnologie, besluitvorming, onderhandeling, juridische aspecten, richtlijnen, protocollen, risicobeoordeling, sociaal-economische aspecten, beleidsvorming en organisatorische aspecten.
  • Infrastructuur gaat lang mee, gegevens gaan soms verloren of besef wordt in de loop der tijd subjectief.

Wetenschappelijke publicaties over effectief beheer

Kennis over verouderingsprocessen van infrastructuur is van groot belang om op een kosten-effectieve manier stedelijk waterbeheer uit te voeren. De laatste decennia is er door wetenschappers veel gepubliceerd over een breed scala aan onderwerpen binnen ‘Asset Management of Urban Drainage systems’, onder andere vanuit fundamenteel technische, meteorologische en organisatorisch oogpunt.

Dit boek gaat in op beheer van grijze, traditionele oplossingen en op groen-blauwe oplossingen of ‘nature-based solutions’, waarbij Nederlandse ervaringen van de laatste dertig jaar nieuwe inzichten geven voor robuust ontwerp en beheer van onder andere wadis en doorlatende verhardingen

Floris Boogaard, expert toekomstbestendige infrastructuur

wadi
Een verstopte inlaat van een Wadi

Met kennis onderbouwde praktijkvoorbeelden

Op (inter)nationaal en lokaal niveau is er ook door bedrijven, waterschappen en gemeenten een scala aan wetenschappelijk onderbouwde praktijkvoorbeelden geïmplementeerd.

Op initiatief van een IAHR/IWA-werkgroep is onder leiding van vier redacteuren een groep van 40 auteurs samengebracht, zowel afkomstig uit de wetenschap als uit de praktijk. Zij hebben deze open acces publicatie gemaakt met de allernieuwste kennis over ‘Urban Drainage Asset Management’. Hiermee wilden zij wetenschappelijke resultaten beter toegankelijk maken voor de praktijk, maar ook onderzoekers de praktijkvoorbeelden laten zien.

Het is daarmee voor stedelijke waterbeheerders een compleet boek met technisch inhoudelijk hoofdstukken, maar ook hoofdstukken over wetgeving en normen, gebruik van data en over besluitvorming.

Inhoudelijk is dit boek een waardevolle verzameling van actuele kennis die elke stedelijk waterbeheerder in de kast zou moeten hebben staan

Francois Clemens, voorheen expert bij Deltares en eindredacteur

Asset Management of Urban Drainage Systems

Meer over de auteurs

Voormalig Deltares expert Francois Clemens-Meyer was in 2021 een van de initiatiefnemers voor het boek en heeft naast zelf aan enkele hoofstukken mee te schrijven ook de rol van eindredacteur vervuld. Floris Boogaard, op dit moment expert stedelijk waterbeheer en toekomstbestendige infrastructuur bij Deltares en lector aan de Hanzehogeschool Groningen is co-auteur en kleurde het boek in met tientallen geïllustreerde praktijkvoorbeelden.

Deze pagina delen.