Samen met Deltares en andere partners worden verschillende kennisvragen onderzocht om zonne-energie op zee te kunnen oogsten. Oceans of Energy wil dit systeem de komende jaren verder opschalen naar 10 MW en vervolgens 100 MW, ofwel energie voor 30.000 huishoudens.

Proefopstelling zonnepanelen in de Deltagoot

In de Deltagoot van Deltares zal een proefopstelling van de drijvende zonnepanelen blootgesteld worden aan golven zoals die ook op de Noordzee voorkomen. Roderik Hoekstra, waterbouwkundige bij Deltares: “De zee is niet de makkelijkste plek om een drijvend zonnepark te bouwen. Golven zorgen voor hoge krachten op de zonnepanelen. In de Deltagoot willen we o.a. meten hoe groot deze krachten zijn, en hoe we de configuratie van de zonnepanelen op de drijvende platforms kunnen optimaliseren. Met deze resultaten kunnen we ontwerprichtlijnen bepalen.” Daarnaast onderzoekt Deltares of de zonnepanelen een dempende werking hebben op golven. Daarmee kunnen we bepalen of er gunstige omstandigheden kunnen worden gecreëerd voor bijvoorbeeld aquacultuur. Oceans of Energy heeft voor ogen om de zonnepanelen te bouwen in windmolenparken om deze ruimte effectief te benutten. Hoekstra: ”De voordelen worden groter als er meer functies aan het zonnepark kunnen worden gekoppeld. Het is op zoek naar de win-win situatie. In deze fase wordt dat weer een stukje concreter.” De testen in de Deltagoot worden in het voorjaar 2022 uitgevoerd.

Naast het technische onderzoek in de Deltagoot zal Deltares ook een coördinerende rol spelen in het betrekken van verschillende stakeholders op zee bij het project. Het in kaart brengen van de zorgen en kansen met de betrekking tot de ecologie staat hierbij centraal.

Deze pagina delen.